دروغ_بزرگ (۳۰۱ تصویر)

🎥 آدمکش کیست؟!👌 پاسخ به «توهین توأم با دروغ» سخنگوی ستاد ملی...

🎥 آدمکش کیست؟!👌 پاسخ به «توهین توأم با دروغ» سخنگوی ستاد ملی...

💠 آیا قرار بود تمام تحریم‌ها لغو شود؟🔺 خیر، این یک #دروغ_بزر...

💠 آیا قرار بود تمام تحریم‌ها لغو شود؟🔺 خیر، این یک #دروغ_بزر...

این ۱۵۰۰ نفر که #رویترز گفته #سهمیه ایشه و الّا اگه #آزاد حس...
۳

این ۱۵۰۰ نفر که #رویترز گفته #سهمیه ایشه و الّا اگه #آزاد حس...

سانسور کامنت ها در اینستاگرام اینستاگرام خط سانسور را به محد...
۱

سانسور کامنت ها در اینستاگرام اینستاگرام خط سانسور را به محد...

#حضرت_امام_سجاد_ع می فرمایند: از #دروغ ، کوچک و بزرگش، جدّی ...

#حضرت_امام_سجاد_ع می فرمایند: از #دروغ ، کوچک و بزرگش، جدّی ...

زندگی را به مسخره گرفتیم فکر کردند طنزپردازیم از ما تقدیر به...
۲

زندگی را به مسخره گرفتیم فکر کردند طنزپردازیم از ما تقدیر به...

زندگی را به مسخره گرفتیم فکر کردند طنزپردازیم از ما تقدیر به...
۲

زندگی را به مسخره گرفتیم فکر کردند طنزپردازیم از ما تقدیر به...

زندگی را به مسخره گرفتیم فکر کردند طنزپردازیم از ما تقدیر به...

زندگی را به مسخره گرفتیم فکر کردند طنزپردازیم از ما تقدیر به...

زندگی را به مسخره گرفتیم فکر کردند طنزپردازیم از ما تقدیر به...

زندگی را به مسخره گرفتیم فکر کردند طنزپردازیم از ما تقدیر به...

زندگی را به مسخره گرفتیم فکر کردند طنزپردازیم از ما تقدیر به...

زندگی را به مسخره گرفتیم فکر کردند طنزپردازیم از ما تقدیر به...

زندگی را به مسخره گرفتیم فکر کردند طنزپردازیم از ما تقدیر به...

زندگی را به مسخره گرفتیم فکر کردند طنزپردازیم از ما تقدیر به...

زندگی را به مسخره گرفتیم فکر کردند طنزپردازیم از ما تقدیر به...

زندگی را به مسخره گرفتیم فکر کردند طنزپردازیم از ما تقدیر به...

:large_red_circle: #دروغ_بزرگ: ارزانی زمان شاه !!!توهّمی که ...
۱

:large_red_circle: #دروغ_بزرگ: ارزانی زمان شاه !!!توهّمی که ...

| آمدنیوز و دروغ شاخدار بدل رهبری؛ یادداشت یک استاد ارتباطات...

| آمدنیوز و دروغ شاخدار بدل رهبری؛ یادداشت یک استاد ارتباطات...

و اینگونه بود که اینگونه شد ...!!!!!:smiling_face_with_smili...
۲

و اینگونه بود که اینگونه شد ...!!!!!:smiling_face_with_smili...

:heavy_large_circle:️ فریب ملت!:up-pointing_red_triangle:تاج...

:heavy_large_circle:️ فریب ملت!:up-pointing_red_triangle:تاج...

#دروغ_بزرگدروغ بزرگ دولت در روستاها برای رای جمع کردن روحانی...

#دروغ_بزرگدروغ بزرگ دولت در روستاها برای رای جمع کردن روحانی...

نه کلید ۱۰۰ روزت دری و باز کرد نه کلید برجامتتازه در هسته ای...
۲

نه کلید ۱۰۰ روزت دری و باز کرد نه کلید برجامتتازه در هسته ای...

برنامه تون کجاست حالا، آخر این دولت نشونمون میدی،یا اینم میخ...

برنامه تون کجاست حالا، آخر این دولت نشونمون میدی،یا اینم میخ...

:curly_loop:محمدی(سایت عصر ایران) :black_small_square:️روحان...

:curly_loop:محمدی(سایت عصر ایران) :black_small_square:️روحان...