درد_نامه (۱۴ تصویر)

یه وقتایی نیاز داری که تنها باشی...جماعتی را کنار بگذاری و ت...
۷

یه وقتایی نیاز داری که تنها باشی...جماعتی را کنار بگذاری و ت...

""همه این کلمات و جملات را دوست دارم""بیادت بارها وبارها این...

""همه این کلمات و جملات را دوست دارم""بیادت بارها وبارها این...

** #درد_نامه نوشت :‌#مقتل نوشته است که #ام_المصائب استرحلت ن...
۱

** #درد_نامه نوشت :‌#مقتل نوشته است که #ام_المصائب استرحلت ن...

** #درد_نامه نوشت :‌#مقتل نوشته است که #ام_المصائب استرحلت ن...
۱

** #درد_نامه نوشت :‌#مقتل نوشته است که #ام_المصائب استرحلت ن...

**وقتی کتاب #قانون روضه خوان می شود حتی غیر مسلمان هم ،از #ت...
۱

**وقتی کتاب #قانون روضه خوان می شود حتی غیر مسلمان هم ،از #ت...

**#چادرانه__نوشت:بوی ِ #زهرا و #مریم و #هاجراز پر ِ #چادرت س...

**#چادرانه__نوشت:بوی ِ #زهرا و #مریم و #هاجراز پر ِ #چادرت س...

**#درد_نامه نوشت :فکرکردن به #غم و #غصه ی #مادر سخت استخواند...
۱

**#درد_نامه نوشت :فکرکردن به #غم و #غصه ی #مادر سخت استخواند...

**#غمنامه_نوشت :..مادر دوبخش است: "ما" و "در" وقصه ی یتیمی "...
۵

**#غمنامه_نوشت :..مادر دوبخش است: "ما" و "در" وقصه ی یتیمی "...

**#غمنامه_نوشت :..کشته شد #محسن آنان که تماشا کردنند سند تیر...

**#غمنامه_نوشت :..کشته شد #محسن آنان که تماشا کردنند سند تیر...

**#دل_نوشت:مرا به بهشت چه نیاز؟؟!بهشت من همینجاست.....!!!......

**#دل_نوشت:مرا به بهشت چه نیاز؟؟!بهشت من همینجاست.....!!!......

**.#عشق_نوشت:ای وای! اگر، امام رضایی، نداشتم...!...السلام عل...
۲

**.#عشق_نوشت:ای وای! اگر، امام رضایی، نداشتم...!...السلام عل...

**#غمنامه_نوشت:ﺩﻟﻢ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖﻣﯽ ﻟﺮﺯﺩﻫﻮﺍ، ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻭ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖﺑﻪ ﺗ...
۲

**#غمنامه_نوشت:ﺩﻟﻢ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖﻣﯽ ﻟﺮﺯﺩﻫﻮﺍ، ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻭ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖﺑﻪ ﺗ...

**#سمانه_خانوم نوشت:..  این روزها از خود هم فاصله گرفته ام ،...
۱

**#سمانه_خانوم نوشت:.. این روزها از خود هم فاصله گرفته ام ،...

**#درد_نامه نوشت:هوای شهر من امروز به مانند دلم ابریست.. پای...

**#درد_نامه نوشت:هوای شهر من امروز به مانند دلم ابریست.. پای...