درد_را_از_هر_طرف_که_بنویسی_درد_خوانده_میشود (۱۴ تصویر)

** #درد_نامه نوشت :‌#مقتل نوشته است که #ام_المصائب استرحلت ن...
۱

** #درد_نامه نوشت :‌#مقتل نوشته است که #ام_المصائب استرحلت ن...

** #درد_نامه نوشت :‌#مقتل نوشته است که #ام_المصائب استرحلت ن...
۱

** #درد_نامه نوشت :‌#مقتل نوشته است که #ام_المصائب استرحلت ن...

**وقتی کتاب #قانون روضه خوان می شود حتی غیر مسلمان هم ،از #ت...
۱

**وقتی کتاب #قانون روضه خوان می شود حتی غیر مسلمان هم ،از #ت...

**#غمنامه_نوشت:.ز #گریه ،حوله ی احرام دلبرم خیس است......صدا...

**#غمنامه_نوشت:.ز #گریه ،حوله ی احرام دلبرم خیس است......صدا...

**#سلام_بر_تو_ای_پسرِ_مکّه_و_منادر #شهر_شوم_شام ...در مسجد ش...

**#سلام_بر_تو_ای_پسرِ_مکّه_و_منادر #شهر_شوم_شام ...در مسجد ش...

**#دلتنگـــــــ_حرم_اربابــــــــ نوشت:..#آهای_اربعینی_ها ! ...
۵

**#دلتنگـــــــ_حرم_اربابــــــــ نوشت:..#آهای_اربعینی_ها ! ...

**#سلام_بر_تو_ای_پسرِ_مکّه_و_منادر #شهر_شوم_شام ...در مسجد ش...
۱

**#سلام_بر_تو_ای_پسرِ_مکّه_و_منادر #شهر_شوم_شام ...در مسجد ش...

**#سوختم_خدا*یـوسف گـمگشته باز آمـد ؟ ، نیـامد حافظا....تازه...

**#سوختم_خدا*یـوسف گـمگشته باز آمـد ؟ ، نیـامد حافظا....تازه...

**ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍبه ﺭﺳﻢ ﺁﻥ ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﯼ ﺗﺎ بیکران در کوچ م...

**ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍبه ﺭﺳﻢ ﺁﻥ ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﯼ ﺗﺎ بیکران در کوچ م...

**همه رفتند استراحت ..✔مداحان✔سینه زنان✔سخنرانان✔مستمعینو......

**همه رفتند استراحت ..✔مداحان✔سینه زنان✔سخنرانان✔مستمعینو......

**بسم الله الرحمن الرحیمابن ملجم : #قاری_قرآن  شمر : #جانباز...

**بسم الله الرحمن الرحیمابن ملجم : #قاری_قرآن شمر : #جانباز...

**#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان**#دلتنگـــــــ_حرم_اربابــــــــ...

**#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان**#دلتنگـــــــ_حرم_اربابــــــــ...

**#درد_را_از_هر_طرف_که_بنویسی_درد_خوانده_میشود..در مدرسه ی ک...
۱

**#درد_را_از_هر_طرف_که_بنویسی_درد_خوانده_میشود..در مدرسه ی ک...

**#غمنامه_نوشت:این #ناله ی شکسته ی یک خسته #مادر استبی شیر ب...

**#غمنامه_نوشت:این #ناله ی شکسته ی یک خسته #مادر استبی شیر ب...