درد (۴۰۸۲ تصویر)

الهی که بمیرم...

الهی که بمیرم...

#درد جنسیت نعره^^فقط رنگبندی داره:) 🚬 #تکست_ناب

#درد جنسیت نعره^^فقط رنگبندی داره:) 🚬 #تکست_ناب

سلام. عزیزانم تا انتهای ویدیو گوش دهید . کمی با شما عزیزانم ...
۱

سلام. عزیزانم تا انتهای ویدیو گوش دهید . کمی با شما عزیزانم ...

‏و ما سالهاست روی خرابه هایمان فقط زار میزنیم ، سال هاست درد...

‏و ما سالهاست روی خرابه هایمان فقط زار میزنیم ، سال هاست درد...

#ثانیه #درد #جهان  #تکست_ناب #تکست_خاص #تنهایی #عاشقانه #عشق

#ثانیه #درد #جهان #تکست_ناب #تکست_خاص #تنهایی #عاشقانه #عشق

#ثانیه #جهان #درد #ساعت #تکست_خاص #تکست_ناب #تنهایی #عاشقانه...
۳

#ثانیه #جهان #درد #ساعت #تکست_خاص #تکست_ناب #تنهایی #عاشقانه...

#میخواهمت...#ولی...#دوری...خیلی خیلی #دور...نه #دستم به #دست...

#میخواهمت...#ولی...#دوری...خیلی خیلی #دور...نه #دستم به #دست...

#درد #اشک #درمان

#درد #اشک #درمان

#درد #درمان #زن #عشق #تکست_خاص #تکست_ناب

#درد #درمان #زن #عشق #تکست_خاص #تکست_ناب

هر چه این مادرمرده میهن را بزک کنند و سرخاب و سفیداب بمالند ...

هر چه این مادرمرده میهن را بزک کنند و سرخاب و سفیداب بمالند ...

«سخت نگیر، عادت می‌کنی»همه‌ی آدمایی که این جمله رو بهم می‌گف...
۲

«سخت نگیر، عادت می‌کنی»همه‌ی آدمایی که این جمله رو بهم می‌گف...

دانی که درد این آدم ها از چیست...

دانی که درد این آدم ها از چیست...

#سوگ #مادر #در_سوگ_مادر#کوپیولیسم  #نظام_سلطه #خانیسمی #درد ...

#سوگ #مادر #در_سوگ_مادر#کوپیولیسم #نظام_سلطه #خانیسمی #درد ...