دردی (۳۲ تصویر)

☘⃟ 🎨 #senhora☘⃟ 🎨برای کسی #آرزوی #بدی نکنید اگر کسی باعث #رن...
عکس بلند
۳

☘⃟ 🎨 #senhora☘⃟ 🎨برای کسی #آرزوی #بدی نکنید اگر کسی باعث #رن...

🚫🔴 #senhora 🔴🚫با تواَم دیگر ز #دردی بیم نیستهست اگر، جُز دَر...

🚫🔴 #senhora 🔴🚫با تواَم دیگر ز #دردی بیم نیستهست اگر، جُز دَر...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث♋ امام علی (ع) می‌فرماید:🍃زبان شخ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث♋ امام علی (ع) می‌فرماید:🍃زبان شخ...

"دردی که انسان را به سکوت وا می‌دارد، بسیار سنگین‌تر از #درد...
۲

"دردی که انسان را به سکوت وا می‌دارد، بسیار سنگین‌تر از #درد...

نه، ثروت تا کنون زاییده #مردینه قصر و کاخ درمان کرده #دردیبر...

نه، ثروت تا کنون زاییده #مردینه قصر و کاخ درمان کرده #دردیبر...

هیچوقت #حسرت #زندگی آدمایی که ازدرونشون خبر نداری نخورهر #قل...
۵

هیچوقت #حسرت #زندگی آدمایی که ازدرونشون خبر نداری نخورهر #قل...

#دردی است درد عشق که درمان پذیر نیستاز جان گزیر هست و ز جانا...
۱

#دردی است درد عشق که درمان پذیر نیستاز جان گزیر هست و ز جانا...

:shamrock:#اندیشه#تفکر#سخن_بزرگان:shamrock:فقط برای ۳۰‌ثانیه...

:shamrock:#اندیشه#تفکر#سخن_بزرگان:shamrock:فقط برای ۳۰‌ثانیه...

بیا #قسمت کنیم#دردی که داری،که #تو کوچک‌دلیطاقت نداری...:man...

بیا #قسمت کنیم#دردی که داری،که #تو کوچک‌دلیطاقت نداری...:man...

#دردی که انسان را به سکوت وا میداردبسیار سنگین تر از دردیست ...

#دردی که انسان را به سکوت وا میداردبسیار سنگین تر از دردیست ...

هیچ #دردی بدتر از این نیست که با همه #وجودت به کسی #اعتماد ک...

هیچ #دردی بدتر از این نیست که با همه #وجودت به کسی #اعتماد ک...

قال رسول اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَنْ أکَلَ وَذُو عَیْنَ...
۱

قال رسول اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَنْ أکَلَ وَذُو عَیْنَ...

بیا #قسمت کنیم#دردی که داری،که #تو کوچک‌دلیطاقت نداری...:man...
۲۲

بیا #قسمت کنیم#دردی که داری،که #تو کوچک‌دلیطاقت نداری...:man...

به #دردی دچارمکه نه راهِ #بغض می‌شناسدنه راهِ #اشکفقط خیره م...
۳۱

به #دردی دچارمکه نه راهِ #بغض می‌شناسدنه راهِ #اشکفقط خیره م...

هر کجا #دردی #دوا آن جا رود هر کجا آهی #شفا آن جا رود‌دردم ا...
۲

هر کجا #دردی #دوا آن جا رود هر کجا آهی #شفا آن جا رود‌دردم ا...

#دردی از حسرت #دیدار_تو دارم که طبیب عاجز آمد که مرا چاره در...
۱۸

#دردی از حسرت #دیدار_تو دارم که طبیب عاجز آمد که مرا چاره در...

"دردی که انسان را به سکوت وا می‌دارد، بسیار سنگین‌تر از #درد...
۱

"دردی که انسان را به سکوت وا می‌دارد، بسیار سنگین‌تر از #درد...