دردِ (۱۱ تصویر)

#دآشتم_به_این_فکر_میکردم که چی بآعث میشه #تآریخ_انقضآت توی #...
۱

#دآشتم_به_این_فکر_میکردم که چی بآعث میشه #تآریخ_انقضآت توی #...

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀🧐داشتم جدول حل می کردم، یکجا گیر کردم: 🤔...

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀🧐داشتم جدول حل می کردم، یکجا گیر کردم: 🤔...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀🌿چگونه #بی‌تو جهان را پُر از ستاره کنم؟...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀🌿چگونه #بی‌تو جهان را پُر از ستاره کنم؟...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀🌿چگونه #بی‌تو جهان را پُر از ستاره کنم؟...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀🌿چگونه #بی‌تو جهان را پُر از ستاره کنم؟...

گویا در این وادے غربت نشینآدم هایشدرعذاب غیبتـ   #عادت کرده ...
۵

گویا در این وادے غربت نشینآدم هایشدرعذاب غیبتـ #عادت کرده ...

بگذار :victory_hand:️#عشقِ تو در شعرِ تو بگرید،بگذار #دردِ م...

بگذار :victory_hand:️#عشقِ تو در شعرِ تو بگرید،بگذار #دردِ م...

این #زن که #دستش را #رھا کردیقسمت شدہ #مردِ #خودش باشد !چشم ...
۳

این #زن که #دستش را #رھا کردیقسمت شدہ #مردِ #خودش باشد !چشم ...

یهـ #دردِ عـمـیقُ :leaf_fluttering_in_wind:یهـ تیزیـِ #تیـغـ...
۴

یهـ #دردِ عـمـیقُ :leaf_fluttering_in_wind:یهـ تیزیـِ #تیـغـ...

یهـ #دردِ عـمـیقُ یهـ تیزیـِ #تیـغـُ  یهـ #قــلبـ مریضُــ یه...
۳

یهـ #دردِ عـمـیقُ یهـ تیزیـِ #تیـغـُ یهـ #قــلبـ مریضُــ یه...

یهـ #دردِ عـمـیقُ یهـ تیزیـِ #تیـغـُ یهـ #قــلبـ مریضُــ یهـ...
۲

یهـ #دردِ عـمـیقُ یهـ تیزیـِ #تیـغـُ یهـ #قــلبـ مریضُــ یهـ...