دده_بند (۴ تصویر)

شما ک باشین منو چ به غم و غصه:]  #اکیپمون  #دده_بند  #کافه #...
۷

شما ک باشین منو چ به غم و غصه:] #اکیپمون #دده_بند #کافه #...

خب خبعاقا رفیق خوب داشتن هم غنیمته:smiling_face_with_heart-s...
۸

خب خبعاقا رفیق خوب داشتن هم غنیمته:smiling_face_with_heart-s...

آخرین شام و دورهمی اکیپمون:smiling_face_with_heart-shaped_ey...
۸

آخرین شام و دورهمی اکیپمون:smiling_face_with_heart-shaped_ey...

#اخرین_عکس_دسته_جمعی:crying_face:
دیروزم اخرین روز مدرسه رو ...
۴

#اخرین_عکس_دسته_جمعی:crying_face: دیروزم اخرین روز مدرسه رو ...