دخی (۱۱۹۴ تصویر)

پروفایل دخترونه

پروفایل دخترونه

پروفایل دخترونه

پروفایل دخترونه

پروفایل دخترونه

پروفایل دخترونه

دیگه نسل من خودکشي نمیکنه گوشي دست
میگیرن گوشه اتاق میشینن...یچیزی فرا تر از
خودکشی:)

دیگه نسل من خودکشي نمیکنه گوشي دست میگیرن گوشه اتاق میشینن...یچیزی فرا تر از خودکشی:)

من تو دنیا فقط خدا رو دوست دارم

من تو دنیا فقط خدا رو دوست دارم

به خودت فکر کن قبل از برقیه

به خودت فکر کن قبل از برقیه

من هیچ وقت سرمو خم نمیکنم تاجم میفته~

من هیچ وقت سرمو خم نمیکنم تاجم میفته~

پروفایل دخترونه

پروفایل دخترونه

دابسمش نازی جون

دابسمش نازی جون

رقص الناز قاسمی

رقص الناز قاسمی