نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دخدر (۳ تصویر)

#دخدر #اتیش#پاره#bM #mR#دوست#دارم#♥♥

#دخدر #اتیش#پاره#bM #mR#دوست#دارم#♥♥

۲۲ اردیبهشت 1395
120
حاجے

حاجے "به همون قرآنے که نگاش نمیکنے قســـــم برا کسے جز اون بالایے مهم نیستم! غم دارے؟ غصه دارے ؟ نگرانشے ؟ دلت براش تنگ شده؟ ببین بیخــــیال الان جاش تو بغل اون یکے خوبه نیازے نے به فکرش باشے همیشه خوب باش! اونے که فهمید دلش براے خوبیات تنگ ...

۱۶ تیر 1394
62
✘ مـْـــا رو که هیچـــــ کسے دوست نداره....✘ ♛ وَلے اُمیــْـــدوارم ♛ ✌شـُــما دَستـــاتون ✌ ☜ تو دَستاے اونے که☞ ♥دوستِـــش داریــــن♥ ✔گـَـــرم بِشــــ ـہ✔ #دخدر#جهنمی#

✘ مـْـــا رو که هیچـــــ کسے دوست نداره....✘ ♛ وَلے اُمیــْـــدوارم ♛ ✌شـُــما دَستـــاتون ✌ ☜ تو دَستاے اونے که☞ ♥دوستِـــش داریــــن♥ ✔گـَـــرم بِشــــ ـہ✔ #دخدر#جهنمی#

۱۵ تیر 1394
2