دختر_پاییز (۲۴ تصویر)

#دختر_پاییز
۱

#دختر_پاییز

#دختر_پاییز#هنر_عکاسی#ژست_عکاسی

#دختر_پاییز#هنر_عکاسی#ژست_عکاسی

.خود را همان گونه که هستی بشناس ،بی هیچ ایده آلیبی هیچ قضاوت...

.خود را همان گونه که هستی بشناس ،بی هیچ ایده آلیبی هیچ قضاوت...

خواهریتو تگش کن:winking_face::smiling_face_with_heart-shaped...
۹

خواهریتو تگش کن:winking_face::smiling_face_with_heart-shaped...

این روزهاحرف دارم به وسعت تمام نداشته هایماما راهی نیست جز س...

این روزهاحرف دارم به وسعت تمام نداشته هایماما راهی نیست جز س...

من #دختر_پاییزم:fallen_leaf:   :maple_leaf:   ...از نسل آبان...
۲۳

من #دختر_پاییزم:fallen_leaf: :maple_leaf: ...از نسل آبان...

pro #profile #girl #pink# #پروفایل #دخترونه #پاییز #دختر_پای...

pro #profile #girl #pink# #پروفایل #دخترونه #پاییز #دختر_پای...

این که ناراحت بشی و…[:broken_heart:]به روی خودت نیاری…[:smil...
۴

این که ناراحت بشی و…[:broken_heart:]به روی خودت نیاری…[:smil...

ببین[:eyes:]اون دیگه هیچ احساسی نداره…[:broken_heart:]+خوشبح...
۸

ببین[:eyes:]اون دیگه هیچ احساسی نداره…[:broken_heart:]+خوشبح...

اونی که همیشه کوتاه میاد…[:broken_heart:]آخرش یه روزی بلند م...
۱۰

اونی که همیشه کوتاه میاد…[:broken_heart:]آخرش یه روزی بلند م...

زنان،[:princess:]درست تر و صمیمانه تر سخن می گویند…[:dress::...
۴

زنان،[:princess:]درست تر و صمیمانه تر سخن می گویند…[:dress::...

هوای حوصله ابریست…[:cloud::snowflake:]…[:high_voltage_sign:]...
۱

هوای حوصله ابریست…[:cloud::snowflake:]…[:high_voltage_sign:]...

_دلم واست تنگ شده!…[:blue_heart:]+وقتی من دلم برات تنگ شد، ک...
۵

_دلم واست تنگ شده!…[:blue_heart:]+وقتی من دلم برات تنگ شد، ک...

دل خوشی ها کم نیست…[:maple_leaf::four_leaf_clover:]دیده ها ن...
۱

دل خوشی ها کم نیست…[:maple_leaf::four_leaf_clover:]دیده ها ن...

رها کن دیروز…[:speak-no-evil_monkey::purple_heart:]زندگی کن ...
۱

رها کن دیروز…[:speak-no-evil_monkey::purple_heart:]زندگی کن ...

+جرات و حقیقت؟…[:extraterrestrial_alien:]_جرات…[:speak-no-ev...

+جرات و حقیقت؟…[:extraterrestrial_alien:]_جرات…[:speak-no-ev...

+از جاذبه های دنیا؟؟؟…[:extraterrestrial_alien:]_چشماش…[:hea...

+از جاذبه های دنیا؟؟؟…[:extraterrestrial_alien:]_چشماش…[:hea...