دانشمندان_مسلمان (۴ تصویر)

#بو_علی #ابن_سینا #مشاهیر_ایران #فرهنگ_اسلامی #فرهنگ_ایرانی ...
۱۵

#بو_علی #ابن_سینا #مشاهیر_ایران #فرهنگ_اسلامی #فرهنگ_ایرانی ...

کتاب « #امام_حسین_ع ؛ #شهید_فرهنگ_پیشرو_و_انسانیت » #مرحوم_ع...

کتاب « #امام_حسین_ع ؛ #شهید_فرهنگ_پیشرو_و_انسانیت » #مرحوم_ع...

:leaf_fluttering_in_wind: ما پس از اسلام، اینگونه جوانه زدیم...

:leaf_fluttering_in_wind: ما پس از اسلام، اینگونه جوانه زدیم...

:four_leaf_clover: اسلام، نه یک دین خرافی، که علمی و عقلی و ...
۱

:four_leaf_clover: اسلام، نه یک دین خرافی، که علمی و عقلی و ...