دانشجو (۱۹۸۳ تصویر)

تنهایی

تنهایی

#دیدی وقتی فلفلِ شیرین می خوری ، درست زمانی که خیالت از بابت...

#دیدی وقتی فلفلِ شیرین می خوری ، درست زمانی که خیالت از بابت...

بیوگرافی نویسنده وشاعرمحمدعلی دهقان کروکی متخلص به م بهنام
۳

بیوگرافی نویسنده وشاعرمحمدعلی دهقان کروکی متخلص به م بهنام

عنوان قطعه حقیقت

عنوان قطعه حقیقت

شرابِ لبهایِ تو
۵

شرابِ لبهایِ تو

وداع
۱

وداع

استایل دانشجویی

استایل دانشجویی

واژه ها محمدعلی دهقان کروکی
۶

واژه ها محمدعلی دهقان کروکی

میوه ممنوعه محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام

میوه ممنوعه محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام

چشمانت میکده روحِ منند
۳

چشمانت میکده روحِ منند

خسارت هایی که زنگنه شخصا به ایران زده است

خسارت هایی که زنگنه شخصا به ایران زده است

قبل برجام میگفت من عمامه دارم سرم کلاه نمیره

قبل برجام میگفت من عمامه دارم سرم کلاه نمیره

رهبری همه‌کاره و ما هیچ‌کاره
۱

رهبری همه‌کاره و ما هیچ‌کاره

ناب ترین حس

ناب ترین حس

عنوان واژه ها
۷

عنوان واژه ها

ب وقت درس
۲

ب وقت درس

دانشجو ها قبول دارین اینجوریه؟؟؟😀😍#دانشجو#قشنگ_گرافی #خاص #ج...
۴

دانشجو ها قبول دارین اینجوریه؟؟؟😀😍#دانشجو#قشنگ_گرافی #خاص #ج...

تصویرنویسنده وشاعر معاصرمحمدعلی دهقان کروکی متخلص به م بهنام
۶

تصویرنویسنده وشاعر معاصرمحمدعلی دهقان کروکی متخلص به م بهنام

digikala