دانشجو (۱۹۶۹ تصویر)

عنوان واژه ها
۷

عنوان واژه ها

ب وقت درس
۲

ب وقت درس

دانشجو ها قبول دارین اینجوریه؟؟؟😀😍#دانشجو#قشنگ_گرافی #خاص #ج...
۴

دانشجو ها قبول دارین اینجوریه؟؟؟😀😍#دانشجو#قشنگ_گرافی #خاص #ج...

تصویرنویسنده وشاعر معاصرمحمدعلی دهقان کروکی متخلص به م بهنام
۶

تصویرنویسنده وشاعر معاصرمحمدعلی دهقان کروکی متخلص به م بهنام

کاردانشجویی
۰

کاردانشجویی

ارزش انسانیت
۱

ارزش انسانیت

گامهای زندگی
۰

گامهای زندگی

گامهای زندگی
۲

گامهای زندگی

چه تراژدی غم انگیزیست عشق یکطرفه
۲

چه تراژدی غم انگیزیست عشق یکطرفه

دردِ نبودنت
۰

دردِ نبودنت

لیاقتِ عشق
۷

لیاقتِ عشق

دوسه خط زندگی
۳

دوسه خط زندگی

دردِ عشق
۰

دردِ عشق

امید و آرزو
۰

امید و آرزو

گامهای زندگی
۰

گامهای زندگی

محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام
۰

محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام

درآغوشم بگیر
۱

درآغوشم بگیر

درک نمودن دیگران
۰

درک نمودن دیگران