دانستنی_جالب_توجه (۵۷ تصویر)

قواعد شش گانه کار

قواعد شش گانه کار

زندگی بدون مشکل نیست
۱

زندگی بدون مشکل نیست

یک #کلمه_تشویق_آمیز در #زمان_شکست_خوردن ، بیش از یک کتاب #تع...

یک #کلمه_تشویق_آمیز در #زمان_شکست_خوردن ، بیش از یک کتاب #تع...

اگر #کاری_ارزش_انجام_دادن را داشته باشد ، #ارزش_خوب_انجام_دا...

اگر #کاری_ارزش_انجام_دادن را داشته باشد ، #ارزش_خوب_انجام_دا...

#ما_انسانها مثل #مداد_رنگی هستیم ، شاید #رنگ_مورد_علاقه ی یک...

#ما_انسانها مثل #مداد_رنگی هستیم ، شاید #رنگ_مورد_علاقه ی یک...

مردی که برای #یادگیری خیلی پیر است، احتمالاً همیشه برای یادگ...

مردی که برای #یادگیری خیلی پیر است، احتمالاً همیشه برای یادگ...

#زمانهای_سختی_هرگز_دوام_ندارند ، امّا #انسانهای_مقاوم_باقی_م...

#زمانهای_سختی_هرگز_دوام_ندارند ، امّا #انسانهای_مقاوم_باقی_م...

وقتی #فرصت در می زند ، آدم شاکی تنها از صدای در شکوه می کند ...

وقتی #فرصت در می زند ، آدم شاکی تنها از صدای در شکوه می کند ...

هیچ‌وقت در زندگی‌تان به خاطر #احساس_ترس عقب ننشینید. همه‌ی م...
۱

هیچ‌وقت در زندگی‌تان به خاطر #احساس_ترس عقب ننشینید. همه‌ی م...

حتّی تمام اسب ها و مردان پادشاه هم نمی توانند گذشته را باز گ...
۱

حتّی تمام اسب ها و مردان پادشاه هم نمی توانند گذشته را باز گ...

خیلی وقت ها #تغییر_درونی_واجب_تر_از_تغییر_بیرونی است . کتاب ...

خیلی وقت ها #تغییر_درونی_واجب_تر_از_تغییر_بیرونی است . کتاب ...

همیشه #ذهن خود را به روی #تغییر باز بگذارید. به تغییر خوش آم...

همیشه #ذهن خود را به روی #تغییر باز بگذارید. به تغییر خوش آم...

هر فردی می تواند با #خودداری_کردن_از_نتیجه_گیری_سریع ، خود ر...

هر فردی می تواند با #خودداری_کردن_از_نتیجه_گیری_سریع ، خود ر...

#مراقب_خرجهای_کوچک_باشید . #سوراخی_کوچک_باعث_غرق_شدن_سریع_کش...

#مراقب_خرجهای_کوچک_باشید . #سوراخی_کوچک_باعث_غرق_شدن_سریع_کش...

#توانایی_تصمیم_گیری_درست بیش از هر عامل دیگری #تعیین_کننده_م...

#توانایی_تصمیم_گیری_درست بیش از هر عامل دیگری #تعیین_کننده_م...

همیشه مثل اُردک رفتار کنید ، روی سطح آب ظاهری خُونسرد داشته ...

همیشه مثل اُردک رفتار کنید ، روی سطح آب ظاهری خُونسرد داشته ...

تمام همکاری های پایدار براساس دوستی استوار شده اند . کتاب #ه...
۱

تمام همکاری های پایدار براساس دوستی استوار شده اند . کتاب #ه...

هر چیزی را می شود #دگرگون کرد. افراد را باید با #ارائه_الگوی...

هر چیزی را می شود #دگرگون کرد. افراد را باید با #ارائه_الگوی...

از پرسیدن #سؤالات_نابخردانه نترسید، آنها از #انجام_اشتباهات_...

از پرسیدن #سؤالات_نابخردانه نترسید، آنها از #انجام_اشتباهات_...

برای موفقیت در کار ، شجاع ، بهترین و متفاوت باشید . کتاب #هد...

برای موفقیت در کار ، شجاع ، بهترین و متفاوت باشید . کتاب #هد...