دام (۲۲ تصویر)

بزرگان و دانشمندان

بزرگان و دانشمندان

🔥 #شورش #تخم_مرغ را به یاد دارید؟ دی 96 آنچه رخ داده، #وابست...

🔥 #شورش #تخم_مرغ را به یاد دارید؟ دی 96 آنچه رخ داده، #وابست...

🔴 #مافیای_واردات، با #دام و #طیور #ایران چه کرده؟نه تنها #خو...

🔴 #مافیای_واردات، با #دام و #طیور #ایران چه کرده؟نه تنها #خو...

🔴 قتل عام #جوجه ها، #مافیای_واردات را رسوا کردببینید این ماف...

🔴 قتل عام #جوجه ها، #مافیای_واردات را رسوا کردببینید این ماف...

🔴 تحت فشار افکار عمومی، معدوم سازی #جوجه‌ های یک‌روزه ممنوع ...
۲

🔴 تحت فشار افکار عمومی، معدوم سازی #جوجه‌ های یک‌روزه ممنوع ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:large_red_circle: شاید باورتون نشه اما #آمریکا به #ایران #ص...
۲

:large_red_circle: شاید باورتون نشه اما #آمریکا به #ایران #ص...

:key: بهتر نیست این همه #دلار و #هلیکوپتر که میفرستین #دامدا...

:key: بهتر نیست این همه #دلار و #هلیکوپتر که میفرستین #دامدا...

این #شکل_سفالین_تنم #جام_دلستو #اندیشه پُخته‌ ام #می_خام_دلس...

این #شکل_سفالین_تنم #جام_دلستو #اندیشه پُخته‌ ام #می_خام_دلس...

عاشقی دردسری بود،نمی دانستیم!#حاصلش خون جگری بودنمی دانستیم ...

عاشقی دردسری بود،نمی دانستیم!#حاصلش خون جگری بودنمی دانستیم ...

این شکل #سفالین_تنم #جام دلستو اندیشه پُخته‌ ام #می_خام دلست...
۱

این شکل #سفالین_تنم #جام دلستو اندیشه پُخته‌ ام #می_خام دلست...

ابـقه #ویاای ..:couple_with_heart::smiling_face_with_heart-s...

ابـقه #ویاای ..:couple_with_heart::smiling_face_with_heart-s...

أبـقـه #ویـاای..#أبـقـه وخـلهـم #یغاارون .:white_left_pointi...

أبـقـه #ویـاای..#أبـقـه وخـلهـم #یغاارون .:white_left_pointi...

سوال می کند از خود هنوز آهویی
که بین دام و نگاهت کدام صیاد ا...

سوال می کند از خود هنوز آهویی که بین دام و نگاهت کدام صیاد ا...

...این عدم دریا و ما ماهی و هستی همچو دامذوق #دریا کی شناسد ...

...این عدم دریا و ما ماهی و هستی همچو دامذوق #دریا کی شناسد ...

...این عدم دریا و ما ماهی و هستی همچو دامذوق #دریا کی شناسد ...

...این عدم دریا و ما ماهی و هستی همچو دامذوق #دریا کی شناسد ...

**#دل_نوشت:و من #گریخته ام و در پی من #صیادها و فرا رویم #دا...
۱

**#دل_نوشت:و من #گریخته ام و در پی من #صیادها و فرا رویم #دا...