داف (۱۶۹۰ تصویر)

آن‌ها همچون چهارپايانند بلكه گمراه‌تر....
۲

آن‌ها همچون چهارپايانند بلكه گمراه‌تر....

🔴   تا ۱۴۰۰ با روحانی...
۲

🔴 تا ۱۴۰۰ با روحانی...

تخصص بعضی از والدین...

تخصص بعضی از والدین...

... به تمام بشریت

... به تمام بشریت