داشتن (۵۷ تصویر)

هههخخخخ.  #سیاه #سفید #عشق #گل #دختر #پسر #خنده #گریه #رفیق ...
۳

هههخخخخ. #سیاه #سفید #عشق #گل #دختر #پسر #خنده #گریه #رفیق ...

یه روز میای سراغم که خیلی وقته رفتم"خوشبختی" #داشتن کسی است…...

یه روز میای سراغم که خیلی وقته رفتم"خوشبختی" #داشتن کسی است…...

دوست #داشتن تو چنان حسی به من میدهد که غذا به گرسنه شعر به ش...
۲

دوست #داشتن تو چنان حسی به من میدهد که غذا به گرسنه شعر به ش...

#جانم ...دست خودم ك نيست دوستت دارم #دوستت #داشتن جرقه اى ست...

#جانم ...دست خودم ك نيست دوستت دارم #دوستت #داشتن جرقه اى ست...

#هوس #دوست #داشتن #دوست #داشتن #هوس
۴

#هوس #دوست #داشتن #دوست #داشتن #هوس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#شعر #ادبیات #بداهه #غزل #رباعی #دوبیتی #متن #ادبی #تهمتن #غ...
۱

#شعر #ادبیات #بداهه #غزل #رباعی #دوبیتی #متن #ادبی #تهمتن #غ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#ایمان #داشتنوقتی از ته دل بخندی،وقتی هر چیزی را به خودت نگی...

#ایمان #داشتنوقتی از ته دل بخندی،وقتی هر چیزی را به خودت نگی...

تک پر....:black_heart_suit: :black_heart_suit: :black_heart_...
۹

تک پر....:black_heart_suit: :black_heart_suit: :black_heart_...

خیالت راحت من اونقدر دوست دارم که بجز تو ب کس دیگه ای فک نکن...

خیالت راحت من اونقدر دوست دارم که بجز تو ب کس دیگه ای فک نکن...

#ایمان #داشتناز وقتی که با خودم مهربان شده امخورشید زندگی حت...

#ایمان #داشتناز وقتی که با خودم مهربان شده امخورشید زندگی حت...

#ایمان #داشتنوقتی از ته دل بخندی،وقتی هر چیزی را به خودت نگی...

#ایمان #داشتنوقتی از ته دل بخندی،وقتی هر چیزی را به خودت نگی...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#داشتن اترویایی بود کهنه مختص من بود و نهبه اختیار مناما ارز...

#داشتن اترویایی بود کهنه مختص من بود و نهبه اختیار مناما ارز...