داشتنت (۴۱ تصویر)

#تو یادت نیستولے #من خوب به یاد دارمبراے #داشتنت #دلے را به ...

#تو یادت نیستولے #من خوب به یاد دارمبراے #داشتنت #دلے را به ...

#تو یادت نیستولے #من خوب به یاد دارمبراے #داشتنت #دلے را به ...

#تو یادت نیستولے #من خوب به یاد دارمبراے #داشتنت #دلے را به ...

#گاهی از دوست #داشتنت ، #خســــــــــــــــته میشوم !دلـــــ...

#گاهی از دوست #داشتنت ، #خســــــــــــــــته میشوم !دلـــــ...

#تو یادت نیستولے #من خوب به یاد دارمبراے #داشتنت #دلے را به ...

#تو یادت نیستولے #من خوب به یاد دارمبراے #داشتنت #دلے را به ...

#تو #دوسم داشته باااش #من واسع #داشتنت با همه #میجنگممممم
عکس بلند
۶

#تو #دوسم داشته باااش #من واسع #داشتنت با همه #میجنگممممم

#هه من #واسع #داشتنت #خودمو از #دس دادم تو.... :reversed_han...
۲

#هه من #واسع #داشتنت #خودمو از #دس دادم تو.... :reversed_han...

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...

#من‌نباشم؛:maple_leaf: :cloud_with_rain:  #دل‌کسی‌برایت‌ #شو...
۸۵

#من‌نباشم؛:maple_leaf: :cloud_with_rain: #دل‌کسی‌برایت‌ #شو...

:heavy_black_heart:️ عشقتو  تگش کن :heavy_black_heart:️:heav...

:heavy_black_heart:️ عشقتو تگش کن :heavy_black_heart:️:heav...

#من‌نباشم؛:maple_leaf: :cloud_with_rain:   #دل‌کسی‌برایت‌ #ش...
۳۷

#من‌نباشم؛:maple_leaf: :cloud_with_rain: #دل‌کسی‌برایت‌ #ش...

:heavy_black_heart:️ دوستت دارم :smiling_face_with_heart-sha...
۶

:heavy_black_heart:️ دوستت دارم :smiling_face_with_heart-sha...

:heavy_black_heart:️ دوستت دارم :smiling_face_with_heart-sha...
۱

:heavy_black_heart:️ دوستت دارم :smiling_face_with_heart-sha...

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...
۲

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...

من با #توو تمام طعم ها را چشیده امشیرین "مثل طعم #داشتنت "شو...
۴

من با #توو تمام طعم ها را چشیده امشیرین "مثل طعم #داشتنت "شو...

#دوست #داشتنت:black_heart_suit:
۵

#دوست #داشتنت:black_heart_suit:

نعمتی ست #بودنت ، #داشتنت  #ادبیات چه کهنه می شود در وصف #تو...
عکس بلند
۳

نعمتی ست #بودنت ، #داشتنت #ادبیات چه کهنه می شود در وصف #تو...

:two_hearts: داشتنت باید بوی:two_hearts:  " یاس رازقی بدهد :...
۲

:two_hearts: داشتنت باید بوی:two_hearts: " یاس رازقی بدهد :...

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...
۱

گاهی #حواسم را پرت می کنم ...می افتدجایی حوالی #خیال #توو دل...