داستایفسکی (۲۶ تصویر)

#Diyare_kurdدیگه بَسم استبه قدر کافی به ندای دلم گوش کردمحال...

#Diyare_kurdدیگه بَسم استبه قدر کافی به ندای دلم گوش کردمحال...

#Diyare_kurdچیزهایی هست که نباید گفت، مگر برای دوستان!چیزهای...
۲

#Diyare_kurdچیزهایی هست که نباید گفت، مگر برای دوستان!چیزهای...

#Diyare_kurd#معرفی_کتابداستان دانشجویی به نام راسکولْنیکُف ر...

#Diyare_kurd#معرفی_کتابداستان دانشجویی به نام راسکولْنیکُف ر...

#Diyare_kurd#معرفی_کتابدرباره جوان ۱۹ ساله‌ای به نام دالگورک...

#Diyare_kurd#معرفی_کتابدرباره جوان ۱۹ ساله‌ای به نام دالگورک...

‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌#Diyare_kurdبدبختی یک بیماری واگیردار است. ...

‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌#Diyare_kurdبدبختی یک بیماری واگیردار است. ...

#بریده_کتاب هیچ نقشی زیرکانه تر از نقش طبیعی خود آدم نیست.زی...

#بریده_کتاب هیچ نقشی زیرکانه تر از نقش طبیعی خود آدم نیست.زی...

دیگر بس است. به قدر کافی به ندای دلم گوش کردم. حالا دیگر بای...

دیگر بس است. به قدر کافی به ندای دلم گوش کردم. حالا دیگر بای...

#ایوان_تورگنیف نهم نوامبر ۱۸۱۸ در خانواده ای اشراف زاده متول...

#ایوان_تورگنیف نهم نوامبر ۱۸۱۸ در خانواده ای اشراف زاده متول...

روشنی زیاد هم جالب نیست، آدم همه چیزو می بینه و همه اونو می ...
۱

روشنی زیاد هم جالب نیست، آدم همه چیزو می بینه و همه اونو می ...

این جمله را باید با طلا نوشت و بر دیوار قاب گرفت !دزدهای کوچ...

این جمله را باید با طلا نوشت و بر دیوار قاب گرفت !دزدهای کوچ...

دزدهای کوچک قربانیان فقرند و دزدهای بزرگ ریشه های فقر عدالت ...
۲۳۳

دزدهای کوچک قربانیان فقرند و دزدهای بزرگ ریشه های فقر عدالت ...

یک درد و رنج واقعی و حتمی امکان دارد که یک آدم ترسو و سطحی ر...
۱۰

یک درد و رنج واقعی و حتمی امکان دارد که یک آدم ترسو و سطحی ر...

اگر یک روز، یک ساعت،قرار باشد همه‌چیز به یک‌چیز تبدیل شودبرت...

اگر یک روز، یک ساعت،قرار باشد همه‌چیز به یک‌چیز تبدیل شودبرت...

اگر یک روز، یک ساعت،قرار باشد همه‌چیز به یک‌چیز تبدیل شودبرت...

اگر یک روز، یک ساعت،قرار باشد همه‌چیز به یک‌چیز تبدیل شودبرت...

می دانم اگر قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم ،دنیا تمام تلاشش ...
۱

می دانم اگر قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم ،دنیا تمام تلاشش ...

می دانم اگر قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم ،دنیا تمام تلاشش ...
۱

می دانم اگر قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم ،دنیا تمام تلاشش ...

پدر بزرگممردی آزادی‌خواه بود...پیش از آن که تیر بارانش کنندت...
۱

پدر بزرگممردی آزادی‌خواه بود...پیش از آن که تیر بارانش کنندت...

#معرفی_کتابخاطرات، چه شیرین و چه تلخ،همیشه منبع عذاب هستند ....

#معرفی_کتابخاطرات، چه شیرین و چه تلخ،همیشه منبع عذاب هستند ....

.اصلا غمگین و ناامید نیستم. هرجا که باشی زندگی، زندگی است، ز...
۵

.اصلا غمگین و ناامید نیستم. هرجا که باشی زندگی، زندگی است، ز...

اینجا نمیشه به کسی نزدیک شد ادما از دور دوس داشتنی ترن... #د...

اینجا نمیشه به کسی نزدیک شد ادما از دور دوس داشتنی ترن... #د...