داستان_شب (۱۸۴ تصویر)

📚 #داستان_شبنامه واقعی به خدا❤️ ( این نامه هم اکنون در موزه ...
۹

📚 #داستان_شبنامه واقعی به خدا❤️ ( این نامه هم اکنون در موزه ...

📚 #داستان_شب #بسیار_زیبادیشب خواب دیدم که مرده بودم ...روز ا...
۸

📚 #داستان_شب #بسیار_زیبادیشب خواب دیدم که مرده بودم ...روز ا...

#داستان_شبنام داستان:آنابل(بخش دوم)روزی دوستشان لو به خانه آ...
۰

#داستان_شبنام داستان:آنابل(بخش دوم)روزی دوستشان لو به خانه آ...

#داستان_شبنام داستان:آنابلمادری یک عروسک از مغازه دست دوم فر...
۱

#داستان_شبنام داستان:آنابلمادری یک عروسک از مغازه دست دوم فر...

#داستان_شبنام داستان:عشق مورچهﺭﻭﺯﯼ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩ...
۰

#داستان_شبنام داستان:عشق مورچهﺭﻭﺯﯼ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩ...

#داستان_شبنام داستان:دعایی که مستجاب شدکشتی در طوفان شکست و ...
۰

#داستان_شبنام داستان:دعایی که مستجاب شدکشتی در طوفان شکست و ...

:sparkles::cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind::blossom:...
۰

:sparkles::cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind::blossom:...

#داستان_شبملا نصر‌الدین با دوستی صحبت می‌کرد. خوب ملا، هیچ و...
۰

#داستان_شبملا نصر‌الدین با دوستی صحبت می‌کرد. خوب ملا، هیچ و...

:sparkles: #داستان_شب :sparkles:مردی وارد کاروانسرایی شد تا ...
۲

:sparkles: #داستان_شب :sparkles:مردی وارد کاروانسرایی شد تا ...

:sparkles: #داستان_شب :sparkles:در نزدیکی روستای ملا نصرالدی...
۱

:sparkles: #داستان_شب :sparkles:در نزدیکی روستای ملا نصرالدی...

#داستان_شب.. گویند شیخ ابو سعید ابوالخیر چند درهم اندوخته بو...
۱۵

#داستان_شب.. گویند شیخ ابو سعید ابوالخیر چند درهم اندوخته بو...

#داستان_شب...ناصر خسرو در چهل سالگی بود که خواب حج میبینه و ...
۲

#داستان_شب...ناصر خسرو در چهل سالگی بود که خواب حج میبینه و ...

. #داستان_شب..‍ ‍ می‌گویند آقا محمد خان قاجار علاقه خاصی به ...
۴

. #داستان_شب..‍ ‍ می‌گویند آقا محمد خان قاجار علاقه خاصی به ...

#داستان_شب...قشنگه, بخونید" شاید در بهشت بشناسمت!"این جمله س...
۴

#داستان_شب...قشنگه, بخونید" شاید در بهشت بشناسمت!"این جمله س...

#داستان_شب... #تلنگر :books:پادشاهی بود که فقط یک چشم و یک پ...
۳

#داستان_شب... #تلنگر :books:پادشاهی بود که فقط یک چشم و یک پ...

#داستان_شب... #اکسیژنمردی شبی را در خانه ای روستایی می گذران...
۶

#داستان_شب... #اکسیژنمردی شبی را در خانه ای روستایی می گذران...

:sparkles::cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind::blossom:...
۳

:sparkles::cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind::blossom:...

#داستان_شب......روزی حضرت سلیمان مورچه‌‌ای را در پای کوهی دی...
۰

#داستان_شب......روزی حضرت سلیمان مورچه‌‌ای را در پای کوهی دی...

#داستان_شب...یه خانواده ی سه نفری بودنیه دختر کوچولو بود با ...
۵

#داستان_شب...یه خانواده ی سه نفری بودنیه دختر کوچولو بود با ...

#داستان_شب..ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﻠﻮﯼ ﻏﺬﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﻣﺮﻏﺶ...
۰

#داستان_شب..ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﻠﻮﯼ ﻏﺬﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﻣﺮﻏﺶ...