داداشـ (۲ تصویر)

#سلامتیـ_همه_خـواهر_ها ... ولیـ #داداشـ یه چیزه دیگه‌سـ !.. ...
۲

#سلامتیـ_همه_خـواهر_ها ... ولیـ #داداشـ یه چیزه دیگه‌سـ !.. ...

#هنوزمـ دیونمـ دیونهـ ے خندهـ هاتـ:yellow_heart:♪#درستهـ رفت...

#هنوزمـ دیونمـ دیونهـ ے خندهـ هاتـ:yellow_heart:♪#درستهـ رفت...