دائم_الوضو (۵ تصویر)

در بهشت زهرای تهران قطعه ۵۰، شهیدی خوابیده است  قول داده برا...
۵

در بهشت زهرای تهران قطعه ۵۰، شهیدی خوابیده است قول داده برا...

#شهید_تهرانی_مقدم #دائم_الوضو بود..:sparkles:موقع اذان خیلی ...

#شهید_تهرانی_مقدم #دائم_الوضو بود..:sparkles:موقع اذان خیلی ...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...
۱

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

#شهید_محمدرضا_تورجی_زادهوقتی که #امام_خمینی حکم دادند که برا...
۱

#شهید_محمدرضا_تورجی_زادهوقتی که #امام_خمینی حکم دادند که برا...

‍ شهیدی که قول داده است زائرانش را دعا کند! در #بهشت_زهرای ت...
۲

‍ شهیدی که قول داده است زائرانش را دعا کند! در #بهشت_زهرای ت...