خیس (۲۵ تصویر)

#من بارانیِ تـــــــــوامتن کن #مــــــــرا #خیس شدن از بارا...
۰

#من بارانیِ تـــــــــوامتن کن #مــــــــرا #خیس شدن از بارا...

دانه هایی مثل #اشک، آرام آرام روی گونۀ #سپهر می لغتند. آسمان...
۱

دانه هایی مثل #اشک، آرام آرام روی گونۀ #سپهر می لغتند. آسمان...

_خب دیدیش؟ چی شد؟_اره دیدمش ، گفت چرا بُق کردی؟نیگا داره #با...
۰

_خب دیدیش؟ چی شد؟_اره دیدمش ، گفت چرا بُق کردی؟نیگا داره #با...

#شعر #خیس #نمناک #سبک #می وزد #ابرها #خیال #تهمتن #غلامی #اد...
۱

#شعر #خیس #نمناک #سبک #می وزد #ابرها #خیال #تهمتن #غلامی #اد...

:large_red_circle: خانمها حتما #پیشبند ببیندید‌!:small_orang...
۱

:large_red_circle: خانمها حتما #پیشبند ببیندید‌!:small_orang...

✅  ✔  ️تصمیم بگیربا دل خوشی‌های ساده معادله پیچیده‌ٔ زندگی ر...
۵۰

✅ ✔ ️تصمیم بگیربا دل خوشی‌های ساده معادله پیچیده‌ٔ زندگی ر...

#یک آغوشِ دِبش میخواهم#با بوسه‌هایِ لب‌سوزِ لب‌دوز#کمی هم با...
۹

#یک آغوشِ دِبش میخواهم#با بوسه‌هایِ لب‌سوزِ لب‌دوز#کمی هم با...

اول #عشق تو «لَن» بود نمیدانستمآخرش هم «ابَداً» بود نمیدانست...
۳

اول #عشق تو «لَن» بود نمیدانستمآخرش هم «ابَداً» بود نمیدانست...

اول #عشق تو «لَن» بود نمیدانستمآخرش هم «ابَداً» بود نمیدانست...
۰

اول #عشق تو «لَن» بود نمیدانستمآخرش هم «ابَداً» بود نمیدانست...

وقتی #خیس از #بارانبه #خانه رسیدم،#برادر م گفت:چرا #چتر ی با...
۹

وقتی #خیس از #بارانبه #خانه رسیدم،#برادر م گفت:چرا #چتر ی با...

:fleur-de-lis::two_hearts:نمیدانم چرا #چشمهایم:fleur-de-lis:...
۰

:fleur-de-lis::two_hearts:نمیدانم چرا #چشمهایم:fleur-de-lis:...

#باران بی #امان،#من #تنها ،#چهره ام #خیس #اشک و باران
۰

#باران بی #امان،#من #تنها ،#چهره ام #خیس #اشک و باران

#عشق ایستادن زیر باران و خیس شدن با هم نیست! عشق آن است که ی...
۱

#عشق ایستادن زیر باران و خیس شدن با هم نیست! عشق آن است که ی...

#با چـشــمانی #خیس بہ دنــبال #سنگَ قبرم میگردد#همان کسی کہ#...
۰

#با چـشــمانی #خیس بہ دنــبال #سنگَ قبرم میگردد#همان کسی کہ#...

#طراحی #هنری #گرافیک #خیس
۳۴

#طراحی #هنری #گرافیک #خیس

+چیـــ خَریدیــــ؟- #هَندزفریــــ :)+ وا ._. مَگِهــ تـــازه...
۴۳

+چیـــ خَریدیــــ؟- #هَندزفریــــ :)+ وا ._. مَگِهــ تـــازه...

+چیـــ خَریدیــــ؟- #هَندزفریــــ :)+ وا ._. مَگِهــ تـــازه...
۰

+چیـــ خَریدیــــ؟- #هَندزفریــــ :)+ وا ._. مَگِهــ تـــازه...

/زمزمه های#خیس اشک//#هزیانهای عالم دیوانگی ام/،،معبودا!!!دوس...
۲

/زمزمه های#خیس اشک//#هزیانهای عالم دیوانگی ام/،،معبودا!!!دوس...

#لذتهای #زندگی:هوای توی #گل فروشی؛خاروندن رد کش جوراب؛دیر می...
۲

#لذتهای #زندگی:هوای توی #گل فروشی؛خاروندن رد کش جوراب؛دیر می...

یادش بخیر.. چ #روزه_بارونی بود.. #خیس شدم
۲

یادش بخیر.. چ #روزه_بارونی بود.. #خیس شدم