خیرات (۳۵ تصویر)

نمودار سخاوتمندی مردم ایران بر مبنای صدقه دادن

نمودار سخاوتمندی مردم ایران بر مبنای صدقه دادن

🔶 تفاوت #فرهنگ.. تفاوت #ایدئولوژی ها.. تفاوت فکر ها🔺 صف خرید...
۲۱

🔶 تفاوت #فرهنگ.. تفاوت #ایدئولوژی ها.. تفاوت فکر ها🔺 صف خرید...

🔶 تفاوت #فرهنگ.. تفاوت #ایدئولوژی ها.. تفاوت فکر ها🔺 صف خرید...

🔶 تفاوت #فرهنگ.. تفاوت #ایدئولوژی ها.. تفاوت فکر ها🔺 صف خرید...

اوست که این کتاب را بر تو فرو فرستاد که بخشی از آن، آیاتِ صر...

اوست که این کتاب را بر تو فرو فرستاد که بخشی از آن، آیاتِ صر...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#حلوا_شیرازی #خیرات:heavy_check_mark:این حلوا حلوای زرد قناد...

#حلوا_شیرازی #خیرات:heavy_check_mark:این حلوا حلوای زرد قناد...

:candle: #پنجشنبه‌ ای دیگرو چشم انتظاری امواتبه #خیرات شما خ...
۴

:candle: #پنجشنبه‌ ای دیگرو چشم انتظاری امواتبه #خیرات شما خ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#حضرت_رسول_اکرم_ص می فرمایند: اِذا ارَدتَ اَن تَدعُوَ الله ف...

#حضرت_رسول_اکرم_ص می فرمایند: اِذا ارَدتَ اَن تَدعُوَ الله ف...

#شب_جمعه به یاد #گذشتگان باشیم.طبق روایت #ارواح #اموات شب جم...
۳

#شب_جمعه به یاد #گذشتگان باشیم.طبق روایت #ارواح #اموات شب جم...

یاد آنانی که دیگر در کنار ما نیستند ،پنج شنبه ‌ها عجیب جای خ...

یاد آنانی که دیگر در کنار ما نیستند ،پنج شنبه ‌ها عجیب جای خ...

یاد آنانی که دیگر در کنار ما نیستند ،پنج شنبه ‌ها عجیب جای خ...

یاد آنانی که دیگر در کنار ما نیستند ،پنج شنبه ‌ها عجیب جای خ...

یاد آنانی که دیگر در کنار ما نیستند ،پنج شنبه ‌ها عجیب جای خ...

یاد آنانی که دیگر در کنار ما نیستند ،پنج شنبه ‌ها عجیب جای خ...

یاد آنانی که دیگر در کنار ما نیستند ،پنج شنبه ‌ها عجیب جای خ...

یاد آنانی که دیگر در کنار ما نیستند ،پنج شنبه ‌ها عجیب جای خ...

یاد آنانی که دیگر در کنار ما نیستند ،پنج شنبه ‌ها عجیب جای خ...

یاد آنانی که دیگر در کنار ما نیستند ،پنج شنبه ‌ها عجیب جای خ...

#کتاب#آیین_فطرت#خیرات

#کتاب#آیین_فطرت#خیرات

یاد آنانی که دیگر در کنار ما نیستند ،پنج شنبه ‌ها عجیب جای خ...

یاد آنانی که دیگر در کنار ما نیستند ،پنج شنبه ‌ها عجیب جای خ...

روز #پنجشنبه ، #اموات و #درگذشتگان منتظر #خیرات ، #احسان و #...

روز #پنجشنبه ، #اموات و #درگذشتگان منتظر #خیرات ، #احسان و #...

یاد آنانی که دیگر در کنار ما نیستند ،پنج شنبه ‌ها عجیب جای خ...

یاد آنانی که دیگر در کنار ما نیستند ،پنج شنبه ‌ها عجیب جای خ...

#پنجشنبه است ، #اموات_چشم_انتظار_احسان ما...با #خیرات دادن ،...

#پنجشنبه است ، #اموات_چشم_انتظار_احسان ما...با #خیرات دادن ،...