خیابان (۱۷۳ تصویر)

پُز دادنِ بعضی‌ها با ناموس در #خیابان!- کمیسیون خانواده🎥سخنر...
۱۶

پُز دادنِ بعضی‌ها با ناموس در #خیابان!- کمیسیون خانواده🎥سخنر...

شست #باران همه ی #کوچه  #خیابان ها راپس چرا مانده #غمت بر دل...

شست #باران همه ی #کوچه #خیابان ها راپس چرا مانده #غمت بر دل...

از قلبت پیروی کن اما احمق نباش
۵۰

از قلبت پیروی کن اما احمق نباش

اون‌ آدمی‌ باش‌ که‌ به‌ هیچکسی‌ احتیاج‌ نداره
۳۵

اون‌ آدمی‌ باش‌ که‌ به‌ هیچکسی‌ احتیاج‌ نداره

اگه قلب ماست چرا پیش یکی دیگست
۲

اگه قلب ماست چرا پیش یکی دیگست

مثل  عروسِ خان که می‌داند "پسرزا"  نیستحس می‌کنم عمر خوشی‌ها...

مثل عروسِ خان که می‌داند "پسرزا" نیستحس می‌کنم عمر خوشی‌ها...

به سرزنش کنندگان بگویید اندکی صبر روزگار می چرخند
۷

به سرزنش کنندگان بگویید اندکی صبر روزگار می چرخند

تو به مردم یاد میدی چجوری باهات رفتار کنن
۲

تو به مردم یاد میدی چجوری باهات رفتار کنن

برای آنانی که #عاشق حقوق حیوانات اند:.در اوج سردی زمستان و ب...

برای آنانی که #عاشق حقوق حیوانات اند:.در اوج سردی زمستان و ب...

#راز_جهان #قدیمی #گذشته #ایران #سگ #زن #مرد #خیانت #ازدواج #...

#راز_جهان #قدیمی #گذشته #ایران #سگ #زن #مرد #خیانت #ازدواج #...

#راز_جهان #قدیمی #گذشته #ایران #سگ #زن #مرد #خیانت #ازدواج #...
۳

#راز_جهان #قدیمی #گذشته #ایران #سگ #زن #مرد #خیانت #ازدواج #...

#راز_جهان #قدیمی #گذشته #ایران #سگ #زن #مرد #خیانت #ازدواج #...

#راز_جهان #قدیمی #گذشته #ایران #سگ #زن #مرد #خیانت #ازدواج #...

#راز_جهان #قدیمی #گذشته #ایران #سگ #زن #مرد #خیانت #ازدواج #...

#راز_جهان #قدیمی #گذشته #ایران #سگ #زن #مرد #خیانت #ازدواج #...

#راز_جهان #قدیمی #گذشته #ایران #سگ #زن #مرد #خیانت #ازدواج #...

#راز_جهان #قدیمی #گذشته #ایران #سگ #زن #مرد #خیانت #ازدواج #...

سفرنامه
۵

سفرنامه

ترکیب عکاسی و گرافیکی

ترکیب عکاسی و گرافیکی

#خیابان #تنهایی  #هنری #خاص #جذاب #زیبا

#خیابان #تنهایی #هنری #خاص #جذاب #زیبا

#جـمیـݪ‌_رائـع_‌روعــہ‌_ابــداع #خاص #جذاب #زیبا #قشنگ #بینظ...

#جـمیـݪ‌_رائـع_‌روعــہ‌_ابــداع #خاص #جذاب #زیبا #قشنگ #بینظ...

#جـمیـݪ‌_رائـع_‌روعــہ‌_ابــداع #خاص #جذاب #زیبا #قشنگ #بینظ...

#جـمیـݪ‌_رائـع_‌روعــہ‌_ابــداع #خاص #جذاب #زیبا #قشنگ #بینظ...

#جـمیـݪ‌_رائـع_‌روعــہ‌_ابــداع #خاص #جذاب #زیبا #قشنگ #بینظ...

#جـمیـݪ‌_رائـع_‌روعــہ‌_ابــداع #خاص #جذاب #زیبا #قشنگ #بینظ...