خوشی (۵۹ تصویر)

#خوشبختی #خوشی های کوچک #تکست_ناب #خاصترین #پست_جدید #دلنشین

#خوشبختی #خوشی های کوچک #تکست_ناب #خاصترین #پست_جدید #دلنشین

استاد علی صفایی حائری.....عظمت انسان

استاد علی صفایی حائری.....عظمت انسان

ما که تو دنیا نداریم دل خوشاما شپا غمتون کم شبتون خوش#دپ #خو...
۲

ما که تو دنیا نداریم دل خوشاما شپا غمتون کم شبتون خوش#دپ #خو...

@MehrBanooo_2018جودی ابوت:بابا لنگ دراز عزیزم...لطفا گاهی خو...
۱

@MehrBanooo_2018جودی ابوت:بابا لنگ دراز عزیزم...لطفا گاهی خو...

@MehrBanooo_2018جودی ابوت:خوشی‌های بزرگ زیاد مهم نیست!مهم ای...

@MehrBanooo_2018جودی ابوت:خوشی‌های بزرگ زیاد مهم نیست!مهم ای...

تصور کنید درحالیکه فنجانی قهوه در دست دارید ، فردی از راه می...

تصور کنید درحالیکه فنجانی قهوه در دست دارید ، فردی از راه می...

نپرس دنيا به چی احتياج داره، بپرس چی به تو احساس زنده بودن م...

نپرس دنيا به چی احتياج داره، بپرس چی به تو احساس زنده بودن م...

تنها تنهام از علی یوسفی

تنها تنهام از علی یوسفی

اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎً می‌ميرد؛ ﭼﻪ در درﯾﺎ، ﭼﻪ در رؤﯾﺎ، چه د...

اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎً می‌ميرد؛ ﭼﻪ در درﯾﺎ، ﭼﻪ در رؤﯾﺎ، چه د...

یک روز از خواب بیدار می‌شوی و به تو می‌گویند این آخرین روز ز...

یک روز از خواب بیدار می‌شوی و به تو می‌گویند این آخرین روز ز...

برای خودم فهرستی تهیه کردم تا هر وقت خطر افتادن در سیاه‌چاله...

برای خودم فهرستی تهیه کردم تا هر وقت خطر افتادن در سیاه‌چاله...

🚫🔴 #senhora 🔴🚫توو #زندگی منتعداد دفعه‌هایی که #دلم #شکست و #...

🚫🔴 #senhora 🔴🚫توو #زندگی منتعداد دفعه‌هایی که #دلم #شکست و #...

گرچه دیر است ولی
کاسه‌ای آب به پشت سر لبخند بریزم شاید به سل...
۱

گرچه دیر است ولی کاسه‌ای آب به پشت سر لبخند بریزم شاید به سل...

راهکارهای زندگی موفق در جزء نهم قرآن #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_س...

راهکارهای زندگی موفق در جزء نهم قرآن #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_س...

یک بار از زنی موفق خواستم تا راز موفقیت خود را با من در میان...

یک بار از زنی موفق خواستم تا راز موفقیت خود را با من در میان...