خوشگل (۳۶۱۱ تصویر)

‌‌𝒊 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒈𝒐𝒆𝒔 𝒐𝒏 𝒆𝒗𝒆𝒏 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒚𝒐𝒖'𝒓𝒆 𝒈𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒅𝒐𝒖𝒃𝒕...بعدازتو...
۰

‌‌𝒊 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒈𝒐𝒆𝒔 𝒐𝒏 𝒆𝒗𝒆𝒏 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒚𝒐𝒖'𝒓𝒆 𝒈𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒅𝒐𝒖𝒃𝒕...بعدازتو...

توخیلی‌گلی‌ولی‌ماعرق‌خوریم😹🤟🌵#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @fate_82 ⊒ᷝⷮ͢ ↱̶͟͞...
۰

توخیلی‌گلی‌ولی‌ماعرق‌خوریم😹🤟🌵#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @fate_82 ⊒ᷝⷮ͢ ↱̶͟͞...

حُتّیِ مِغٌرٍوّرُ تًرُیَنٌ اًدًمٌاٍ هّمٌ حُرَیِفُ خّاَطٌرُهّ...
۰

حُتّیِ مِغٌرٍوّرُ تًرُیَنٌ اًدًمٌاٍ هّمٌ حُرَیِفُ خّاَطٌرُهّ...

𝒴ℴ𝓊'𝓇ℯ 𝓉𝒽ℯ 𝒪𝓃𝓁𝓎 𝓈𝓉𝒶𝓇 𝒾𝓃        𝓂𝓎 ℋℯ𝒶𝓇𝓉 𝓈𝓎𝓈𝓉ℯ𝓂•💕•  ...
۰

𝒴ℴ𝓊'𝓇ℯ 𝓉𝒽ℯ 𝒪𝓃𝓁𝓎 𝓈𝓉𝒶𝓇 𝒾𝓃 𝓂𝓎 ℋℯ𝒶𝓇𝓉 𝓈𝓎𝓈𝓉ℯ𝓂•💕• ...

بَعضی وقتآ خُودِ شِیطُون میآد میزَنع رو شُٓونَم میگِع حٰاجْٔ...
۰

بَعضی وقتآ خُودِ شِیطُون میآد میزَنع رو شُٓونَم میگِع حٰاجْٔ...

🚦(زیبایے بہ صو҈ࢪت نیسᬼت)🚦 ✅زیبایے یعنے:✅🧠داشتـטּ ذهـטּ زیـب...
۰

🚦(زیبایے بہ صو҈ࢪت نیسᬼت)🚦 ✅زیبایے یعنے:✅🧠داشتـטּ ذهـטּ زیـب...

ࡅ࡙ܘ ʀᴏᴢɪ ܥ‌ِࡋܝߺߺ߳ܙ ࡅ۬۬ܝ۬ࡏަߺߺܙ ܩࡅ࡙ܝࡄ߳߭ܘ ﬤܠܥߺ᳝ߺرِ :)♥️#گریم‌گر...
۰

ࡅ࡙ܘ ʀᴏᴢɪ ܥ‌ِࡋܝߺߺ߳ܙ ࡅ۬۬ܝ۬ࡏަߺߺܙ ܩࡅ࡙ܝࡄ߳߭ܘ ﬤܠܥߺ᳝ߺرِ :)♥️#گریم‌گر...

#کپشنـ🧘🏿‍♀مَحن‌دوثِش‌داشدَم!-<🖤🕯>خِیلی‌خِیلی‌خِیلی‌خِیلی‌خِی...
۰

#کپشنـ🧘🏿‍♀مَحن‌دوثِش‌داشدَم!-<🖤🕯>خِیلی‌خِیلی‌خِیلی‌خِیلی‌خِی...

+ درد دارم🚶🏿‍♀🏳‍🌈- استامینافون بخور❌🚸+ خیلیه🕳🚿- استامینافون ...
۰

+ درد دارم🚶🏿‍♀🏳‍🌈- استامینافون بخور❌🚸+ خیلیه🕳🚿- استامینافون ...

✵ٌٍٍٍٍٍٍٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜۘۘۘۘ͜͡𝓽𝓱𝓮 𝓮𝓷𝓭 𝓸𝓯 𝓵𝓸𝓿𝓲𝓷𝓰 𝔂𝓸𝓾 𝓲𝓼 𝓽𝓱𝓮 𝓮𝓷𝓭 𝓸𝓯 ...
۰

✵ٌٍٍٍٍٍٍٜٜٜٜٜٜٜٜٜٜۘۘۘۘ͜͡𝓽𝓱𝓮 𝓮𝓷𝓭 𝓸𝓯 𝓵𝓸𝓿𝓲𝓷𝓰 𝔂𝓸𝓾 𝓲𝓼 𝓽𝓱𝓮 𝓮𝓷𝓭 𝓸𝓯 ...

𖤐⃟🌏••ᎳᎬ ᎠᏆᎬᎠ ᏚᏫ ᎷᏌᏟᎻ ᎢᏫ ᏞᏆᏙᎬ Ꭺ ᏞᏆᎢᎢᏞᎬ...و خیلے مُردیم تا ڪمے...
۰

𖤐⃟🌏••ᎳᎬ ᎠᏆᎬᎠ ᏚᏫ ᎷᏌᏟᎻ ᎢᏫ ᏞᏆᏙᎬ Ꭺ ᏞᏆᎢᎢᏞᎬ...و خیلے مُردیم تا ڪمے...

➖🌊⃤--𝒴𝑜𝓊 𝓌𝑒𝓇𝑒 𝓉𝒽𝑒 𝒷𝑒𝓈𝓉 𝓉𝒽𝒾𝓃𝑔 𝐼'𝓋𝑒 𝓃𝑒𝓋𝑒𝓇 𝒽𝒶𝒹.↺تو بهترین چیزی ...
۰

➖🌊⃤--𝒴𝑜𝓊 𝓌𝑒𝓇𝑒 𝓉𝒽𝑒 𝒷𝑒𝓈𝓉 𝓉𝒽𝒾𝓃𝑔 𝐼'𝓋𝑒 𝓃𝑒𝓋𝑒𝓇 𝒽𝒶𝒹.↺تو بهترین چیزی ...

┌►﹗͢ ▹᙮ᵇᵃᵈ ⸼ ᷝⷮb̶o̶y̶⏨ ⇄♡" ⁶⁶⁶¦⇡.͜.̆▴⃯ᵇᵃᵈ𖥫➺  ̽ʙᷨᴏⷪʏ᭄ꙷ↰ツ◤🩸ྂ᠙...
۰

┌►﹗͢ ▹᙮ᵇᵃᵈ ⸼ ᷝⷮb̶o̶y̶⏨ ⇄♡" ⁶⁶⁶¦⇡.͜.̆▴⃯ᵇᵃᵈ𖥫➺  ̽ʙᷨᴏⷪʏ᭄ꙷ↰ツ◤🩸ྂ᠙...

➖⃟🧡•• 𝒴ℴ𝓊 𝒶𝓇ℯ 𝓉𝒽ℯ ℯ𝓃𝒹 𝒪𝒻 𝒶𝓁𝓁 𝒸𝒪𝓂𝓅𝒶𝓈𝓈𝒾𝒪𝓃!•"تُــــو‌♡"خَتمِ‌ ت...
۰

➖⃟🧡•• 𝒴ℴ𝓊 𝒶𝓇ℯ 𝓉𝒽ℯ ℯ𝓃𝒹 𝒪𝒻 𝒶𝓁𝓁 𝒸𝒪𝓂𝓅𝒶𝓈𝓈𝒾𝒪𝓃!•"تُــــو‌♡"خَتمِ‌ ت...

ٹڒڝᬼ❤️]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒    %0ځۏڝلۿᬼ🧡]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒   %25کيڹۿ...
۰

ٹڒڝᬼ❤️]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %0ځۏڝلۿᬼ🧡]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %25کيڹۿ...

ـمنـ با ـسردیتـ ـکنار ـمیامـ :)🚶🏾‍♂⃢⃟̶☔️با ـبیـ توجهیتـ ـحتی...
۰

ـمنـ با ـسردیتـ ـکنار ـمیامـ :)🚶🏾‍♂⃢⃟̶☔️با ـبیـ توجهیتـ ـحتی...

آقــــــــــاپســـــــــر••!:)!«"🚶🏿‍♂„💧"»برو دختر بازی••!:)!...
۳

آقــــــــــاپســـــــــر••!:)!«"🚶🏿‍♂„💧"»برو دختر بازی••!:)!...

1) نح‌ببخشید‌نمیشه‌اگح‌میخاستم‌میزاشتم‌براتون‌دیح😢❤یه‌بهترشو...
۰

1) نح‌ببخشید‌نمیشه‌اگح‌میخاستم‌میزاشتم‌براتون‌دیح😢❤یه‌بهترشو...

میزارم‌باشح🙁😥💕#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @fate_82 ⊒ᷝⷮ͢ ↱̶͟͞🌙ᓗhttps://harfe...
۰

میزارم‌باشح🙁😥💕#ᶠᣕᐪᵂ≤☕️🖇≥⎇⊑ @fate_82 ⊒ᷝⷮ͢ ↱̶͟͞🌙ᓗhttps://harfe...

‏قدیما پلنگ رو‌ با تفنگ شکار میکردن الان با پاستیل و لواشک😹🍦...
۰

‏قدیما پلنگ رو‌ با تفنگ شکار میکردن الان با پاستیل و لواشک😹🍦...