خوشبخت (۲۵۶ تصویر)

بیا در مورد هیچ حرف بزنیم اما با هم حرف بزنیمبیا مرا معمولی ...
۳۳

بیا در مورد هیچ حرف بزنیم اما با هم حرف بزنیمبیا مرا معمولی ...

می خواهید چه رنجی را تحمل کنید
۴

می خواهید چه رنجی را تحمل کنید

🔱تفڪر فانتــــزے🔱 آدمها فڪر مےڪنند اگر یڪبار دیگر متولد شوند...
۳۲۲

🔱تفڪر فانتــــزے🔱 آدمها فڪر مےڪنند اگر یڪبار دیگر متولد شوند...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بی‌تو یک‌لحظه‌ رمق در دلُ ووو در جانم نیست... (( #خوشبخت اون...
۷

بی‌تو یک‌لحظه‌ رمق در دلُ ووو در جانم نیست... (( #خوشبخت اون...