خورده (۱۵ تصویر)

#در #هر #اجتماعی #که #بیشتر #قسم #خورده #شود #مرمانش #خرابکا...
۹

#در #هر #اجتماعی #که #بیشتر #قسم #خورده #شود #مرمانش #خرابکا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

حال خوب من گره #خورده به وجود تو هر زمان که باشی میشوم" خوشح...
۱

حال خوب من گره #خورده به وجود تو هر زمان که باشی میشوم" خوشح...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

عشق#مانند بیمار شدن استنمی دانی چطور#اتفاق می افتدعطسه#می کن...
۷

عشق#مانند بیمار شدن استنمی دانی چطور#اتفاق می افتدعطسه#می کن...

هرکسی به #اندازه #ضربه هایی که #خورده#تنهاییشو #محکم #بغل می...
۳

هرکسی به #اندازه #ضربه هایی که #خورده#تنهاییشو #محکم #بغل می...

من شبیه کوهم امّا از وسط تا خورده امتو تصوّر می کنی #چوبِ-خد...
۴

من شبیه کوهم امّا از وسط تا خورده امتو تصوّر می کنی #چوبِ-خد...

یاد گرفتم #طعمه نشم#حیوون نشم که #خورده نشم ...!

یاد گرفتم #طعمه نشم#حیوون نشم که #خورده نشم ...!