خودت_عکس_بگیر_باموبایل (۳ تصویر)

شاه نشین چشمِ من تکیه‌ گَه خیالِ توست ...⁦:black_heart_suit:...
۲

شاه نشین چشمِ من تکیه‌ گَه خیالِ توست ...⁦:black_heart_suit:...

آن گُلی را که خلایق بارها بو کرده‌اند تازه هم باشد، برای من ...

آن گُلی را که خلایق بارها بو کرده‌اند تازه هم باشد، برای من ...

خیس بارانم ببین چـتری نمیخواهد دلم:no_entry_sign::umbrella_w...
۱

خیس بارانم ببین چـتری نمیخواهد دلم:no_entry_sign::umbrella_w...