خودت (۴۲۶ تصویر)

#خودت_باش !! #خودت!#مردم مجبور نیستن ازت خوششون بیاد،و #تو م...

#خودت_باش !! #خودت!#مردم مجبور نیستن ازت خوششون بیاد،و #تو م...

پارت 38 (مین سو)طبق معمول داشتم پرونده هارو چک میکردمکه تق ت...
۸

پارت 38 (مین سو)طبق معمول داشتم پرونده هارو چک میکردمکه تق ت...

#(اعتماد) تو یع رابطه #پاک بع این نیس کع فقد #ادعاشو داشتع ب...
۲

#(اعتماد) تو یع رابطه #پاک بع این نیس کع فقد #ادعاشو داشتع ب...

خیلی هم #سخت نیست #یاد گرفتنِ اینکه#قدم هایت را #آهسته باید ...
۱

خیلی هم #سخت نیست #یاد گرفتنِ اینکه#قدم هایت را #آهسته باید ...

خودت باش

خودت باش

#خودت بـاش؛ امـآ بهترین خودت
۷۱

#خودت بـاش؛ امـآ بهترین خودت

هیچ آرامشی بالاترازخودت بودن نیست. خودت باش...
۵۱

هیچ آرامشی بالاترازخودت بودن نیست. خودت باش...

آدم خلقت بعضیارو میبینهبه شوخ طبعیه خدا پی میبره

آدم خلقت بعضیارو میبینهبه شوخ طبعیه خدا پی میبره

#خودت_رو_بشناس#براى_خودت_باش~#خودت_انتخاب_كن_كى_باشى#فقط_كاي...

#خودت_رو_بشناس#براى_خودت_باش~#خودت_انتخاب_كن_كى_باشى#فقط_كاي...

#تکیه#گاه#خودت#باش

#تکیه#گاه#خودت#باش

#تو را خواستنچشم میخواهد، دارملب میخواهد، دارمدست میخواهد، د...
۱

#تو را خواستنچشم میخواهد، دارملب میخواهد، دارمدست میخواهد، د...

#خودت باش

#خودت باش

#شب ڪه مےشود خاطره و #خیالت هجوم مےاورند#خودت ڪه نیستی...خاط...

#شب ڪه مےشود خاطره و #خیالت هجوم مےاورند#خودت ڪه نیستی...خاط...

انتظارو از بقیه کم .. و #خودت دلیل حال خوب خودت باش:)
۳۴

انتظارو از بقیه کم .. و #خودت دلیل حال خوب خودت باش:)