خواسته (۳۶ تصویر)

💜"ارزش" #دل "قد" یه ...💜 #مورچه است ...💜هر "دو" تا #خواسته ی...
۲

💜"ارزش" #دل "قد" یه ...💜 #مورچه است ...💜هر "دو" تا #خواسته ی...

من هرگز چیز دندان‌گیری از این جهان نخواسته‌ام...فقط گاهی فرص...

من هرگز چیز دندان‌گیری از این جهان نخواسته‌ام...فقط گاهی فرص...

خیلی ها فکر میکنن با اشک و گریه میتونن به خواسته هاشون برسن:...

خیلی ها فکر میکنن با اشک و گریه میتونن به خواسته هاشون برسن:...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #راه_راست رفتن با همه راحتی گفتنش، ک...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #راه_راست رفتن با همه راحتی گفتنش، ک...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

وقتی به #رویاهایمان می اندیشیم؛ناگهان #حس می کنیم در جذبه #ز...
۲

وقتی به #رویاهایمان می اندیشیم؛ناگهان #حس می کنیم در جذبه #ز...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:white_left_pointing_backhand_index: #زمان زیادی گذشت .... #...
عکس بلند
۲

:white_left_pointing_backhand_index: #زمان زیادی گذشت .... #...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#خداوندا چگونه #استجابت میکنی این حجم عظیم #دعا را ؟مگر آنکه...

#خداوندا چگونه #استجابت میکنی این حجم عظیم #دعا را ؟مگر آنکه...

اگر در #رابطه ای هستید که به اندازه ی کافی دوست داشته نمی شو...
عکس بلند

اگر در #رابطه ای هستید که به اندازه ی کافی دوست داشته نمی شو...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

کانال تلگرام:cherry_blossom:مهر بانو ۲۰۱۸:cherry_blossom:htt...
۱

کانال تلگرام:cherry_blossom:مهر بانو ۲۰۱۸:cherry_blossom:htt...

digikala