خواجه_عبدالله_انصاری (۶۰ تصویر)

دعا و نیایش

دعا و نیایش

#پند    ای سالک ؛یا سخن خیر بگو که ثواب یابی یا نه خاموش باش...
۴

#پند ای سالک ؛یا سخن خیر بگو که ثواب یابی یا نه خاموش باش...

یارب دل پاک و جان آگاهم دهآه شب و گریه سحرگاهم دهدر راه خود ...

یارب دل پاک و جان آگاهم دهآه شب و گریه سحرگاهم دهدر راه خود ...

الهی! این بنده چه داند که چه می باید جُستداننده تویی هر آنچه...
۴

الهی! این بنده چه داند که چه می باید جُستداننده تویی هر آنچه...

#نیایش_صبحگاهی: الهی! برفروزتا در تاریکی نمانیم تو نوازکه دی...
۱

#نیایش_صبحگاهی: الهی! برفروزتا در تاریکی نمانیم تو نوازکه دی...

‏الهی!این بنده چه داند که چه می باید جُست؟داننده تویی هر آنچ...
۲

‏الهی!این بنده چه داند که چه می باید جُست؟داننده تویی هر آنچ...

الهی! اگر یکبار گویی بنده‌ی من، از عرش بگذرد خنده‌ی من#خواجه...

الهی! اگر یکبار گویی بنده‌ی من، از عرش بگذرد خنده‌ی من#خواجه...

الهی!عنایت تو کوه استو فضل تو دریاست.کوه کی فرسود و دریا کی ...

الهی!عنایت تو کوه استو فضل تو دریاست.کوه کی فرسود و دریا کی ...

#ماسال... سرزمین تالش بزرگ.... ‏چند اندرز از #خواجه_عبدالله_...

#ماسال... سرزمین تالش بزرگ.... ‏چند اندرز از #خواجه_عبدالله_...

خداوند به عیسی(ع) فرمود:ای عیسی نخست خود را پند ده، اگر خود ...

خداوند به عیسی(ع) فرمود:ای عیسی نخست خود را پند ده، اگر خود ...

الهی! این بنده چه داند که چه می باید جُستداننده تویی هر آنچه...

الهی! این بنده چه داند که چه می باید جُستداننده تویی هر آنچه...

الهی! این بنده چه داند که چه می باید جُستداننده تویی هر آنچه...

الهی! این بنده چه داند که چه می باید جُستداننده تویی هر آنچه...

الهی در دلهای ماجز تخم محبت مکار و بر جان های ماجز باران رحم...

الهی در دلهای ماجز تخم محبت مکار و بر جان های ماجز باران رحم...

#مهربان_پروردگارمالهی!    مخلصان به محبت تو مینازند و عاشقان...

#مهربان_پروردگارمالهی! مخلصان به محبت تو مینازند و عاشقان...

‍ خدایاسرآۼازصبحمان رابایادونام تومیگشایمپنجره های قلبمان را...

‍ خدایاسرآۼازصبحمان رابایادونام تومیگشایمپنجره های قلبمان را...

الهی ظاهری داریم شوریدهباطنی داریم در خوابسینه ای داریم پر آ...
۲

الهی ظاهری داریم شوریدهباطنی داریم در خوابسینه ای داریم پر آ...

:kaaba:بدان که خدای تعالی در ظاهر کعبه‌ای بنا کرده که آن از ...

:kaaba:بدان که خدای تعالی در ظاهر کعبه‌ای بنا کرده که آن از ...

الهی؛یک دل پر درد دارم و یک جان پر زجر.عزیز دو گیتی!این بیچا...

الهی؛یک دل پر درد دارم و یک جان پر زجر.عزیز دو گیتی!این بیچا...