خنجر (۵۸ تصویر)

کدوم؟
۳۵

کدوم؟

#خنجر #سخن #حرف #دل #چرکین #شعر#شفیعی_کدکنی

#خنجر #سخن #حرف #دل #چرکین #شعر#شفیعی_کدکنی

:)))))))#خراب #رفیق #خنجر #تکست_خاص #تکست_ناب #عشقولانه #پرو...

:)))))))#خراب #رفیق #خنجر #تکست_خاص #تکست_ناب #عشقولانه #پرو...

🖼️#40:خنجر#عکس #تصویر #همه_چیز #خنجر #چاقو #شمشیر #تجهیزات #...
۱

🖼️#40:خنجر#عکس #تصویر #همه_چیز #خنجر #چاقو #شمشیر #تجهیزات #...

#فهمیدن_محرماگر علما، خواص و بزرگان کوفه سکوت اختیار نمی کرد...
۱

#فهمیدن_محرماگر علما، خواص و بزرگان کوفه سکوت اختیار نمی کرد...

از دوست جدید رازت را پنهان کناز دشمن قدیمی که طرح دوستی دوبا...
۱

از دوست جدید رازت را پنهان کناز دشمن قدیمی که طرح دوستی دوبا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

"انی ما محتاج #خنجر:hocho: حتئ #اموت    :ghost:انیِّ میت من ...

"انی ما محتاج #خنجر:hocho: حتئ #اموت :ghost:انیِّ میت من ...

"انی ما محتاج #خنجر:hocho: حتئ #اموت    :ghost:انیِّ میت من ...

"انی ما محتاج #خنجر:hocho: حتئ #اموت :ghost:انیِّ میت من ...

ادمهای #عجیبی هستیم،محبت هایمان را صرف ادم های بی ارزش میکنی...
۱۵

ادمهای #عجیبی هستیم،محبت هایمان را صرف ادم های بی ارزش میکنی...

ادمهای #عجیبی هستیم،محبت هایمان را صرف ادم های بی ارزش میکنی...

ادمهای #عجیبی هستیم،محبت هایمان را صرف ادم های بی ارزش میکنی...

حسیــ:heavy_black_heart:️ــن جـانآهنگران #ڪـوفہعجب در #تلاطم...

حسیــ:heavy_black_heart:️ــن جـانآهنگران #ڪـوفہعجب در #تلاطم...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...