خمینی_زنده_است (۶۱۶ تصویر)

بخشی از وصیتنامه امام (ره)در تریبون سخنرانی  رهبر انقلابامام...
۲

بخشی از وصیتنامه امام (ره)در تریبون سخنرانی رهبر انقلابامام...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #زیارت #اهل_قبور سنتی متداول برای هم...
۱

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #زیارت #اهل_قبور سنتی متداول برای هم...

محمدعلی کلی قهرمان سنگین وزن بوکس جهان : وقتی که انقلاب شما ...

محمدعلی کلی قهرمان سنگین وزن بوکس جهان : وقتی که انقلاب شما ...

#پارت_۲۰۸ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii رفتم داخل واتساپ...
۲

#پارت_۲۰۸ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii رفتم داخل واتساپ...

#پارت_۲۰۷ #آخرین_تکه_قلبم به قلم izeinabii با باز کردن چشمام...

#پارت_۲۰۷ #آخرین_تکه_قلبم به قلم izeinabii با باز کردن چشمام...

#پارت_۲۰۶ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii لحظه ی خداحافظی ...
۱

#پارت_۲۰۶ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii لحظه ی خداحافظی ...

#امام_دلها #رحلت_امام_خمینی #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_...

#امام_دلها #رحلت_امام_خمینی #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_...

#این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_ب...
۳

#این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_ب...

#امام_دلها #مکتب_حاج_قاسم #رحلت_امام_خمینی #این_قرن_بخواست_خ...

#امام_دلها #مکتب_حاج_قاسم #رحلت_امام_خمینی #این_قرن_بخواست_خ...

#این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_ب...
۲

#این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_ب...

#FANDOGHI #عکس_نوشته_عاشقانه #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر...
۸

#FANDOGHI #عکس_نوشته_عاشقانه #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر...

https://www.instagram.com/p/CA7VZtGHDMu/?igshid=ssno5ia6lc4u...
۱

https://www.instagram.com/p/CA7VZtGHDMu/?igshid=ssno5ia6lc4u...

من در میان شما باشم یا نباشمبه همه شما وصیت میکنمنگذارید این...

من در میان شما باشم یا نباشمبه همه شما وصیت میکنمنگذارید این...

#امام_خامنه_ای #خمینی_زنده_است

#امام_خامنه_ای #خمینی_زنده_است

#خمینی_زنده_است #امام_خامنه_ای
۱

#خمینی_زنده_است #امام_خامنه_ای

#این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_ب...

#این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_ب...

#خاص #جذاب #عکس #عکس_نوشته_عاشقانه #خمینی_زنده_است #رحلت_اما...

#خاص #جذاب #عکس #عکس_نوشته_عاشقانه #خمینی_زنده_است #رحلت_اما...

😈🥀💕™️ #خاص #عکس_نوشته_عاشقانه #عکس #رحلت_امام_خمینی #خمینی_ز...

😈🥀💕™️ #خاص #عکس_نوشته_عاشقانه #عکس #رحلت_امام_خمینی #خمینی_ز...

digikala