خمینی (۲۴۸۳ تصویر)

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

#پیام_قرآن_و_ولایت #امام_خمینی #امام_خامنه_ای #خمینی #خامنه_...

🌴االلهم🌴🌴🌴صل علی🌴🌴محمدوآل محمد وعجل فرجهم🌴#علیرضا#خامنه ای #...
۲

🌴االلهم🌴🌴🌴صل علی🌴🌴محمدوآل محمد وعجل فرجهم🌴#علیرضا#خامنه ای #...

نماینده محبوب ومردمی شهرستان خمینی شهردرمجلس شورای اسلامی حج...

نماینده محبوب ومردمی شهرستان خمینی شهردرمجلس شورای اسلامی حج...

#خمینی زنده است و زنده بودنش را... شهیدان به تصویر  میکشند ....

#خمینی زنده است و زنده بودنش را... شهیدان به تصویر میکشند ....

🏴"امام #خمینی یک حقیقت همیشه #زنده است. او زنده است تا پرچم ...

🏴"امام #خمینی یک حقیقت همیشه #زنده است. او زنده است تا پرچم ...

روح منی #خمینی! #رحلت_امام_خمینی تسلیت! #امام_خمینی

روح منی #خمینی! #رحلت_امام_خمینی تسلیت! #امام_خمینی

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀☘فقط #علی_اکبر_شیرودی چیزی نفهمد اگر بف...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀☘فقط #علی_اکبر_شیرودی چیزی نفهمد اگر بف...

🔻امام #خمینی رحمه‌الله‌علیه:اگر به جای نفت، ایمان داشتیم؛......

🔻امام #خمینی رحمه‌الله‌علیه:اگر به جای نفت، ایمان داشتیم؛......

در ماه رمضان روزه می‌گرفتیم هر چند که روزه گرفتن و نماز خوان...
۱

در ماه رمضان روزه می‌گرفتیم هر چند که روزه گرفتن و نماز خوان...

🔶 به #معجزه ها باور داری؟ 😘 💚چه معجزه ها که این #انقلاب را س...

🔶 به #معجزه ها باور داری؟ 😘 💚چه معجزه ها که این #انقلاب را س...

🔶 بزرگترین کارخانه تولید #ماسک #خاورمیانه کجاست؟روزی ۴ میلیو...

🔶 بزرگترین کارخانه تولید #ماسک #خاورمیانه کجاست؟روزی ۴ میلیو...

digikala