خلق_پول (۸ تصویر)

علاوه بر #ربا یی که به شکل سنتی همه میشناسیم یعنی مثلا بانکی...

علاوه بر #ربا یی که به شکل سنتی همه میشناسیم یعنی مثلا بانکی...

ذات #بانک ، رباست و مهمترین فعالیت ربوی بانکها ، #خلق_پول و ...

ذات #بانک ، رباست و مهمترین فعالیت ربوی بانکها ، #خلق_پول و ...

دیرکرد و سود بانکی ، که معمولا مراجع نسبت به آن موضع میگیرند...

دیرکرد و سود بانکی ، که معمولا مراجع نسبت به آن موضع میگیرند...

علاوه بر #ربا یی که به شکل سنتی همه میشناسیم یعنی مثلا بانکی...

علاوه بر #ربا یی که به شکل سنتی همه میشناسیم یعنی مثلا بانکی...

سیستم بانکداری مدرن از هیچ پول خلق می کند این کار شاید شگفت ...

سیستم بانکداری مدرن از هیچ پول خلق می کند این کار شاید شگفت ...

ربای پیشرفته در قرن 21 یعنی خلق پول بدون پشتوانه است که باعث...

ربای پیشرفته در قرن 21 یعنی خلق پول بدون پشتوانه است که باعث...

#خلق_پول و #خلق_نقدینگی توسط #بانک_مرکزی!
http://www.irandeb...

#خلق_پول و #خلق_نقدینگی توسط #بانک_مرکزی! http://www.irandeb...

کلیپ تصویری #خلق_پول_از_عدم - خلق پول؛ #ربای_واقعی این روزها...

کلیپ تصویری #خلق_پول_از_عدم - خلق پول؛ #ربای_واقعی این روزها...