خلاص (۲۵ تصویر)

تنهایی...

تنهایی...

#بعضی وقتا اون قد دلم برات تنگ میشه که حس میکنم تک #تک سلولا...
۱

#بعضی وقتا اون قد دلم برات تنگ میشه که حس میکنم تک #تک سلولا...

#بعضی وقتا اون قد دلم برات تنگ میشه که حس میکنم تک #تک سلولا...

#بعضی وقتا اون قد دلم برات تنگ میشه که حس میکنم تک #تک سلولا...

#رو_نفت_خوابیدیم_ولی_سقف_نداریم#خلاص

#رو_نفت_خوابیدیم_ولی_سقف_نداریم#خلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#دلتنگییوقتایی یهویی #دل #آدم بدون دلیل میگیرهچقدر این #حس س...

#دلتنگییوقتایی یهویی #دل #آدم بدون دلیل میگیرهچقدر این #حس س...

یه شب دست ِ خودت رو بگیر، ببر رو پشت‌بوم. چایی بخور باهاش، س...
۳

یه شب دست ِ خودت رو بگیر، ببر رو پشت‌بوم. چایی بخور باهاش، س...

واسه فهمیدن فیلم کندو باس وسط ظهر توی تابستون یه چوب برداری ...

واسه فهمیدن فیلم کندو باس وسط ظهر توی تابستون یه چوب برداری ...

واسه فهمیدن فیلم کندو باس وسط ظهر توی تابستون یه چوب برداری ...

واسه فهمیدن فیلم کندو باس وسط ظهر توی تابستون یه چوب برداری ...

خاص:writing_hand: ......میگفت...من اهل قهر وازین حرفا نیستمم...
۶۳

خاص:writing_hand: ......میگفت...من اهل قهر وازین حرفا نیستمم...

#غلام #نرگس #مست تو #تاجدارانند :blossom::cherry_blossom::bl...

#غلام #نرگس #مست تو #تاجدارانند :blossom::cherry_blossom::bl...

نه انصافا هرچی فک میکنم میبینم هیچ گوهی نبودی من خیلی تحویلت...

نه انصافا هرچی فک میکنم میبینم هیچ گوهی نبودی من خیلی تحویلت...

خوب داداش میزدی مرگ بر تمام دنیا به جز خودمون #خلاص :face_wi...

خوب داداش میزدی مرگ بر تمام دنیا به جز خودمون #خلاص :face_wi...

منتظرمــــــــــ ... #منتظر اونیــــــــ که بیاد و دیوونگیام...
۵

منتظرمــــــــــ ... #منتظر اونیــــــــ که بیاد و دیوونگیام...

#Rfarsifacts وقتی مدام #غرغر می کنید دیگر کسی به حرف های شما...

#Rfarsifacts وقتی مدام #غرغر می کنید دیگر کسی به حرف های شما...

#Rfarsifacts وقتی مدام #غرغر می کنید دیگر کسی به حرف های شما...

#Rfarsifacts وقتی مدام #غرغر می کنید دیگر کسی به حرف های شما...