خطبه_غدیر (۲۵۸ تصویر)

فرازی از خطبه غدیر

فرازی از خطبه غدیر

فرازی از خطبه غدیر

فرازی از خطبه غدیر

آگاه باشید؛ او (مهدی) تمامی طوایف و قبایل شرک را دَرهم خواهد...
۱

آگاه باشید؛ او (مهدی) تمامی طوایف و قبایل شرک را دَرهم خواهد...

📌 #طرح_مهدوی🔅آگاه باشید؛ او (مهدی) بر تمامی ادیان پیروز خواه...

📌 #طرح_مهدوی🔅آگاه باشید؛ او (مهدی) بر تمامی ادیان پیروز خواه...

#فضایل_خواص_و_محتوای_سوره_طارق✍فضای نزول 💠از ابتدای بعثت پیا...

#فضایل_خواص_و_محتوای_سوره_طارق✍فضای نزول 💠از ابتدای بعثت پیا...

#فضایل_خواص_و_محتوای_سوره_طارق✍آثار و برکات سوره 💠۱ --  از ع...

#فضایل_خواص_و_محتوای_سوره_طارق✍آثار و برکات سوره 💠۱ --  از ع...

#فضایل_خواص_و_محتوای_سوره_طارق✍ علت نام‌گذاری 💠نام این سوره ...

#فضایل_خواص_و_محتوای_سوره_طارق✍ علت نام‌گذاری 💠نام این سوره ...

#فضایل_خواص_و_محتوای_سوره_طارق🔶 سلام  بر همه ی شما دوستان خو...

#فضایل_خواص_و_محتوای_سوره_طارق🔶 سلام بر همه ی شما دوستان خو...

:eight_pointed_black_star:️ خطبه غدیر :ok_hand_sign: اوصاف م...

:eight_pointed_black_star:️ خطبه غدیر :ok_hand_sign: اوصاف م...

#درسنامه_انتظار  اینجاست که فاصله‌های معرفتی ما با ساحت امام...

#درسنامه_انتظار اینجاست که فاصله‌های معرفتی ما با ساحت امام...

#درسنامه_انتظار 6⃣ ششمین شاخه :white_left_pointing_backhand_...

#درسنامه_انتظار 6⃣ ششمین شاخه :white_left_pointing_backhand_...

#درسنامه_انتظار 5⃣ پنجمین شاخه :white_left_pointing_backhand...
۶

#درسنامه_انتظار 5⃣ پنجمین شاخه :white_left_pointing_backhand...

#درسنامه_انتظار 3⃣ تاریخ شناسی و مقام شناسی مهدویت:white_lef...
۱۱

#درسنامه_انتظار 3⃣ تاریخ شناسی و مقام شناسی مهدویت:white_lef...

#درسنامه_انتظار یکی از راه هایی که به وسیله آن ما مورد عنایت...

#درسنامه_انتظار یکی از راه هایی که به وسیله آن ما مورد عنایت...

#درسنامه_انتظار زیر شاخه های مقام مهدی شناسی :white_down_poi...

#درسنامه_انتظار زیر شاخه های مقام مهدی شناسی :white_down_poi...

#درسنامه_انتظار آن زیرساخت های :white_left_pointing_backhand...

#درسنامه_انتظار آن زیرساخت های :white_left_pointing_backhand...

#درسنامه_انتظار گام دوم 2⃣  مقام :white_left_pointing_backha...

#درسنامه_انتظار گام دوم 2⃣ مقام :white_left_pointing_backha...

#درسنامه_انتظار  در آموزش معارف مهدوی و درسنامه مهدویت :whit...

#درسنامه_انتظار در آموزش معارف مهدوی و درسنامه مهدویت :whit...

#بیعت_باامام_زمان:white_left_pointing_backhand_index: ویژه ن...
۳

#بیعت_باامام_زمان:white_left_pointing_backhand_index: ویژه ن...

#بیعت_باامام_زمان:white_left_pointing_backhand_index: ویژه ن...

#بیعت_باامام_زمان:white_left_pointing_backhand_index: ویژه ن...

digikala