خطاطی (۳۲۶ تصویر)

مشقی بنویسم که تو عاشق بشویهمسایه گل های شقایق بشوی...!!#خطا...

مشقی بنویسم که تو عاشق بشویهمسایه گل های شقایق بشوی...!!#خطا...

عمریست زمین بدور خود می چرخد...
۲

عمریست زمین بدور خود می چرخد...

بیا که قصر امل سخت سست بنیادستبیار باده که بنیاد عمر بربادست...

بیا که قصر امل سخت سست بنیادستبیار باده که بنیاد عمر بربادست...

صبحدم مرغ چمن با گل نو خاسته بگفت:نازکم کن در این باغ بسی چو...
۳

صبحدم مرغ چمن با گل نو خاسته بگفت:نازکم کن در این باغ بسی چو...

تویی مهر و منم اختر که میمیرم چو می آیی...#خطاطی#شرکا

تویی مهر و منم اختر که میمیرم چو می آیی...#خطاطی#شرکا

به نیکی گرای و میازار کسره رستگاری همین است و بس#رزبانو #خطا...

به نیکی گرای و میازار کسره رستگاری همین است و بس#رزبانو #خطا...

صلوات
۲

صلوات

عیدتون‌ مبارک❤... #ولادت #خوشنویسی #خطاطی #خط_الدیوانی
۲

عیدتون‌ مبارک❤... #ولادت #خوشنویسی #خطاطی #خط_الدیوانی

#خطاطی #خوشنویسی #الله_نور_السماوات #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سل...

#خطاطی #خوشنویسی #الله_نور_السماوات #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سل...

#خطاطی #خودکار #خوشنویسی  #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعج...

#خطاطی #خودکار #خوشنویسی #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعج...

#خطاطی #نقاشی #اشهد_ان_علی_حجة_الله #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سل...

#خطاطی #نقاشی #اشهد_ان_علی_حجة_الله #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سل...

#خطاطی #خوشنویسی #رنگارنگ #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعج...

#خطاطی #خوشنویسی #رنگارنگ #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعج...

#خطاطی #خوشنویسی #عاشقانه #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعج...

#خطاطی #خوشنویسی #عاشقانه #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعج...

#خطاطی #دعا #آرزوی_سلامتی #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعج...

#خطاطی #دعا #آرزوی_سلامتی #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعج...

#خطاطی #شهادت_امام_صادق_تسلیت #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و...

#خطاطی #شهادت_امام_صادق_تسلیت #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و...

#خطاطی #شهادت_امام_صادق_تسلیت  #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_...

#خطاطی #شهادت_امام_صادق_تسلیت #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_...

۱- بمیرید، بمیرید، وزین مرگ مترسیدکزین خاک برآیید سماوات بگی...

۱- بمیرید، بمیرید، وزین مرگ مترسیدکزین خاک برآیید سماوات بگی...