خضاب (۵ تصویر)

🍃خدا را در دامنه کوه #شکر کرد بخاطر بند بند وجودش، شکر کرد ب...
۱

🍃خدا را در دامنه کوه #شکر کرد بخاطر بند بند وجودش، شکر کرد ب...

:four_leaf_clover:بررسی"چهارده گانه طبی"در طب اسلامی:rose:14...

:four_leaf_clover:بررسی"چهارده گانه طبی"در طب اسلامی:rose:14...

چون چشمت از جفا مژه بر هم نمی زندچشم به خون دل مژه کی کند خض...
۱

چون چشمت از جفا مژه بر هم نمی زندچشم به خون دل مژه کی کند خض...

.یا الله... یا غیاث المستغیثین.. محاسن سپید #پیرمرد را با #خ...
۱

.یا الله... یا غیاث المستغیثین.. محاسن سپید #پیرمرد را با #خ...

digikala