خستگی (۲۶۰ تصویر)

چای عصر

چای عصر

الهی!نگاهت باران التیام است برخستگی خزان درونم.
۲۲

الهی!نگاهت باران التیام است برخستگی خزان درونم.

__حرف دل

__حرف دل

با تمام وجودم امیدوارم نقاشی کردن در بهشت نیز وجود داشته باش...
۳۰

با تمام وجودم امیدوارم نقاشی کردن در بهشت نیز وجود داشته باش...

🌹 همسرم، تو #آرامبخش و مهر آفرینی 💞 دوستت دارم ای#مونس و همد...

🌹 همسرم، تو #آرامبخش و مهر آفرینی 💞 دوستت دارم ای#مونس و همد...

😓°°° #خستگی #دلمردگی

😓°°° #خستگی #دلمردگی

نتیجشم شدپاره شدن کفشم
۱۰

نتیجشم شدپاره شدن کفشم

#خستگی#تنهایی

#خستگی#تنهایی

کاش #یلدا #شود و خواب  تو ما را بِبَردکه به یک خواب #لطیف از...
۵۰

کاش #یلدا #شود و خواب تو ما را بِبَردکه به یک خواب #لطیف از...

و عمقِ عشق، هیچ‌گاه شناخته نمی‌شود؛مگر در زمان جدایی.... 👤جب...

و عمقِ عشق، هیچ‌گاه شناخته نمی‌شود؛مگر در زمان جدایی.... 👤جب...

لیست خرید
۱

لیست خرید

#مونالیزابا لایک و کامنت های خود از ما حمایت و انرژی مثبت بد...
۲

#مونالیزابا لایک و کامنت های خود از ما حمایت و انرژی مثبت بد...