خسته (۲۳۳۷ تصویر)

تولدم مبارک💔🙃#تولد #شب #تنهایی #دلشکسته#خسته #گریه #بغض  #خس...
۲

تولدم مبارک💔🙃#تولد #شب #تنهایی #دلشکسته#خسته #گریه #بغض #خس...

°‏هیچ کس هیچ چیز را واقعا فراموش نمی‌کند. فقط آدم‌ها یک وقت‌هایی از به یاد آوردن خسته می‌شوند°《🥀🌈😔》
۱۱

°‏هیچ کس هیچ چیز را واقعا فراموش نمی‌کند. فقط آدم‌ها یک وقت‌هایی از به یاد آوردن خسته می‌شوند°《🥀🌈😔》

#دخترونه #پسرونه #خاصترین #دلنشین #دونفره #عاشقانه_ها #مود #...

#دخترونه #پسرونه #خاصترین #دلنشین #دونفره #عاشقانه_ها #مود #...

والا 😎🤦‍♀️😑

والا 😎🤦‍♀️😑

#نیازی نیست #آدما رو #امتحان کنی!یکم #صبر کنیخودشون از #نقش ...

#نیازی نیست #آدما رو #امتحان کنی!یکم #صبر کنیخودشون از #نقش ...