خستم (۲۴۳۷ تصویر)

الهی که بمیرم...

الهی که بمیرم...

خسته ام...🥀#خستم #غم#حس  #تنهایی #پست_جدید #پستای_قبلم_ببین_...
۴

خسته ام...🥀#خستم #غم#حس #تنهایی #پست_جدید #پستای_قبلم_ببین_...

:)#داغونم#خستم#ارومم#بی_حسم
۶

:)#داغونم#خستم#ارومم#بی_حسم

#پروفایل #مفهومی #خستم #اسب #بادکنک #کاکتوس #profile #wisgoo...
۴

#پروفایل #مفهومی #خستم #اسب #بادکنک #کاکتوس #profile #wisgoo...

#خستم
۱

#خستم

#تیغ.رو.رگم♡#من.چه.بدم♡#بد.نبودم♡#کردن.بدم♡#خون.رو.مچم♡#درد....

#تیغ.رو.رگم♡#من.چه.بدم♡#بد.نبودم♡#کردن.بدم♡#خون.رو.مچم♡#درد....

امیرحسین قادری هرسینی

امیرحسین قادری هرسینی

#خستم
۳

#خستم

#تیغ.رو.رگم••͜♡-!#من.چه.بدم••͜♡-!#بد.نبودم••͜♡-!#کردن.بدم••͜...

#تیغ.رو.رگم••͜♡-!#من.چه.بدم••͜♡-!#بد.نبودم••͜♡-!#کردن.بدم••͜...

#دخترونعـ #پسرونعـ #تنهاییـ #پروف_لشـ #رفیقـ #عاشقانعـ #کلیپ...

#دخترونعـ #پسرونعـ #تنهاییـ #پروف_لشـ #رفیقـ #عاشقانعـ #کلیپ...

#دخترونعـ #پسرونعـ #تنهاییـ #پروف_لشـ #رفیقـ #عاشقانعـ #کلیپ...

#دخترونعـ #پسرونعـ #تنهاییـ #پروف_لشـ #رفیقـ #عاشقانعـ #کلیپ...

#دخترونعـ #پسرونعـ #تنهاییـ #پروف_لشـ #رفیقـ #عاشقانعـ #کلیپ...
۱

#دخترونعـ #پسرونعـ #تنهاییـ #پروف_لشـ #رفیقـ #عاشقانعـ #کلیپ...

#دخترونعـ #پسرونعـ #تنهاییـ #پروف_لشـ #رفیقـ #عاشقانعـ #کلیپ...

#دخترونعـ #پسرونعـ #تنهاییـ #پروف_لشـ #رفیقـ #عاشقانعـ #کلیپ...