خریدنی (۷ تصویر)

اگر #خریدنی بود، می‌خریدم #آمدنت را...به #جان!فَاصْبِرْ إِنّ...
۶

اگر #خریدنی بود، می‌خریدم #آمدنت را...به #جان!فَاصْبِرْ إِنّ...

#حسادت می کنند ، #حرص می خورند ،به جایی می رسد که چشمِ دیدنت...
عکس بلند

#حسادت می کنند ، #حرص می خورند ،به جایی می رسد که چشمِ دیدنت...

این حال خوب خریدنی نیست... هیچ جا!!!وقتی باهمیم خوبه^^:gem_s...
۱

این حال خوب خریدنی نیست... هیچ جا!!!وقتی باهمیم خوبه^^:gem_s...

اگر #خریدنی بود، می‌خریدم#آمدنت را...به #جان!

اگر #خریدنی بود، می‌خریدم#آمدنت را...به #جان!

#زیـبـایـــــے#خریدنی نیست.#شادابی#هدیه ڪَرفتنی نیست.#طراوت#...
۳۷

#زیـبـایـــــے#خریدنی نیست.#شادابی#هدیه ڪَرفتنی نیست.#طراوت#...

سرویس چای خوریبه سلام بپیوندیدhttps://www.instagram.com/sala...

سرویس چای خوریبه سلام بپیوندیدhttps://www.instagram.com/sala...

#دوستان شما قضاوت کنید،این پستم  چه مشکلی داشت که حڌفش کردن ...
۳۶

#دوستان شما قضاوت کنید،این پستم چه مشکلی داشت که حڌفش کردن ...