خدا_و_رسول (۲ تصویر)

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجید إِنَّ الَّذِینَ یَکْفُرُ...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجید إِنَّ الَّذِینَ یَکْفُرُ...

:kaaba:   روزی یک آیه از #قرآن_کریم :kaaba:وَ مَنْ یَعْصِ ال...

:kaaba: روزی یک آیه از #قرآن_کریم :kaaba:وَ مَنْ یَعْصِ ال...

digikala