خدایا_به_حق_تمام_مهربانی_هایت (۱ تصویر)

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر خداوندا ! امروز هم سعی خواهم کردم به...

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر خداوندا ! امروز هم سعی خواهم کردم به...