خداحافظ (۱۴۲ تصویر)

پایان... نقطه سرخطی دیگر وجود ندارد#خداحافظ   .... ....     ...

پایان... نقطه سرخطی دیگر وجود ندارد#خداحافظ .... .... ...

#هایده#خداحافظ

#هایده#خداحافظ

بچه ها متاسفم ولی گه بتونم هفته ی دیگه میام
۳۴

بچه ها متاسفم ولی گه بتونم هفته ی دیگه میام

#خداحافظ ویسگون 💔😔دوستایِ خوبم ممنون ک این مدت کنارم بودید و...
۱

#خداحافظ ویسگون 💔😔دوستایِ خوبم ممنون ک این مدت کنارم بودید و...

دوستان به احتمال خیلی زیاد من از فردا دیگه توی ویسگون نباشم ...
۶۲

دوستان به احتمال خیلی زیاد من از فردا دیگه توی ویسگون نباشم ...

میای؟!...نمیاییادته؟!..یادت رفتهمیخوای منو!!؟...نمیخوای نهدو...
۶

میای؟!...نمیاییادته؟!..یادت رفتهمیخوای منو!!؟...نمیخوای نهدو...

#خداحافظ  #برای همیشه #تکه ای  #ازقلبم  #پیش تو #خواهدماند  ...

#خداحافظ #برای همیشه #تکه ای #ازقلبم #پیش تو #خواهدماند ...

من رفتم مدرسه خدا حافظ
۱۰

من رفتم مدرسه خدا حافظ

🤔معنی کلمه "#بای" چیست ؟؟⁉‼ ❎کلمه بای نام یکی از #خدایان_کاف...
۴

🤔معنی کلمه "#بای" چیست ؟؟⁉‼ ❎کلمه بای نام یکی از #خدایان_کاف...

گل شکفته خداحافظ...

گل شکفته خداحافظ...

#زیبایی #جوش از بین بردن جوش اول یدونه کپسول ایبو پروفن بردا...
۱

#زیبایی #جوش از بین بردن جوش اول یدونه کپسول ایبو پروفن بردا...