خداجو (۸ تصویر)

#خداگو با #خداجو فرق دارد#حقیقت با #هیاهو فرق داردبسا #مشرک ...

#خداگو با #خداجو فرق دارد#حقیقت با #هیاهو فرق داردبسا #مشرک ...

.بسم الله الملک القدوسکُلُّ یَوْمٍ عَاشُورَا و کُلُّ أَرْضٍ ...
۶

.بسم الله الملک القدوسکُلُّ یَوْمٍ عَاشُورَا و کُلُّ أَرْضٍ ...

به نام خداپرده اول!عصر تاسوعای سال 61 هجریابن سعد ملعون خطاب...
۲

به نام خداپرده اول!عصر تاسوعای سال 61 هجریابن سعد ملعون خطاب...

به نام خداپرده اول!عصر تاسوعای سال 61 هجریابن سعد ملعون خطاب...
۹

به نام خداپرده اول!عصر تاسوعای سال 61 هجریابن سعد ملعون خطاب...

بازنشربسم الله الملک القدوسکُلُّ یَوْمٍ عَاشُورَا و کُلُّ أَ...
۱

بازنشربسم الله الملک القدوسکُلُّ یَوْمٍ عَاشُورَا و کُلُّ أَ...

بسم الله الملک القدوسکُلُّ یَوْمٍ عَاشُورَا و کُلُّ أَرْضٍ ک...
۹

بسم الله الملک القدوسکُلُّ یَوْمٍ عَاشُورَا و کُلُّ أَرْضٍ ک...

..!! پرده_ اول !! تاسوعای سال 1388 هجری شمسیمکان تلویزیون ال...
۱

..!! پرده_ اول !! تاسوعای سال 1388 هجری شمسیمکان تلویزیون ال...

به نام خدا.! #پرده_اول: عصر تاسوعای سال 61 هجری قمریمکان؛ کر...
۱۴

به نام خدا.! #پرده_اول: عصر تاسوعای سال 61 هجری قمریمکان؛ کر...