خبررسانی (۱۰ تصویر)

زندگی من به چه دردی می‌خورد اگر دیگر برای سایرین مفید نباشم....
۱

زندگی من به چه دردی می‌خورد اگر دیگر برای سایرین مفید نباشم....

وقتی درباره کاری که می‌کنی اشتیاق داشته باشی، انرژی مثبت را ...

وقتی درباره کاری که می‌کنی اشتیاق داشته باشی، انرژی مثبت را ...

وقتی افکار منفی بر ما چیره شوند، به هیچ وجه به آرامش واقعی ن...

وقتی افکار منفی بر ما چیره شوند، به هیچ وجه به آرامش واقعی ن...

گاهی باید آرزوهایت را مثل قاصدک بگذاری
کف دست و بسپاریشان به...

گاهی باید آرزوهایت را مثل قاصدک بگذاری کف دست و بسپاریشان به...

راستی خدادلم هوای دیروز را کرد
هوای روزهای کودکی را
دلم میخو...

راستی خدادلم هوای دیروز را کرد هوای روزهای کودکی را دلم میخو...

من همان قاصدک سر گردانم
در خواب ناز بودم که
بادی سهمگین مرا ...

من همان قاصدک سر گردانم در خواب ناز بودم که بادی سهمگین مرا ...

کسی صدای قاصدک ها را نمی شنید
جزمن
که خویشاوند باد بودم
 عکس...

کسی صدای قاصدک ها را نمی شنید جزمن که خویشاوند باد بودم عکس...

من ایمان دارم به پایان این روزهای سرد و مه آلود ...
ماهِ من،...

من ایمان دارم به پایان این روزهای سرد و مه آلود ... ماهِ من،...

سلام آقاجان 
فصل قاصدک هاست
و من شرمسار تر از همیشه 
ظهورتان...

سلام آقاجان فصل قاصدک هاست و من شرمسار تر از همیشه ظهورتان...

​:white_heavy_check_mark: ابهامات سیاسی و برجامی حادثه نفتکش...

​:white_heavy_check_mark: ابهامات سیاسی و برجامی حادثه نفتکش...

digikala