خاکیان_خدایی (۳۰۴۴ تصویر)

کجا را به شهود نشسته ایگویی خدا را دیده ای از پس چشمانت که ا...

کجا را به شهود نشسته ایگویی خدا را دیده ای از پس چشمانت که ا...

این یک قانون نانوشته است!اگر می خواهید شمارا یاد کنند نزد #ا...

این یک قانون نانوشته است!اگر می خواهید شمارا یاد کنند نزد #ا...

خدایا! در این دنیای بزرگ سرگردان و حیرانم..مرا آن گونه که خو...

خدایا! در این دنیای بزرگ سرگردان و حیرانم..مرا آن گونه که خو...

#دستنوشته_شهـید:در دل سنگـر . . .با خدا سخن می گویماَللّهمَّ...

#دستنوشته_شهـید:در دل سنگـر . . .با خدا سخن می گویماَللّهمَّ...

این لحظات شادند؛اما چه مےدانیم؟شاید مرورشانبرای بعضےها،#اشک ...

این لحظات شادند؛اما چه مےدانیم؟شاید مرورشانبرای بعضےها،#اشک ...

شما را بایددر دل‌هـازیاد نشر داد؛تا فراموش نشوید ... #خاکیان...

شما را بایددر دل‌هـازیاد نشر داد؛تا فراموش نشوید ... #خاکیان...

🌹سردار شهید عبدالرسول زرین«برترین تک تیرانداز تاریخ نبردهای ...

🌹سردار شهید عبدالرسول زرین«برترین تک تیرانداز تاریخ نبردهای ...

🌹خوش به حال اونایی کهتوی این بمیر بمیر،شهید میشن#شهید_سید_عل...

🌹خوش به حال اونایی کهتوی این بمیر بمیر،شهید میشن#شهید_سید_عل...

گرد و غبارِ میدان غیرت و شرافت ؛گلگونه‌ی مردانِ مرد است ...ا...

گرد و غبارِ میدان غیرت و شرافت ؛گلگونه‌ی مردانِ مرد است ...ا...

زمین . . .حقیر بود ، برای داشتنتآسمان بہ تو بیشتر می آیــد#ش...

زمین . . .حقیر بود ، برای داشتنتآسمان بہ تو بیشتر می آیــد#ش...

مرا دوباره به آن روزهای خوب ببرسپس رها کن و برگرد من نمی آیم...

مرا دوباره به آن روزهای خوب ببرسپس رها کن و برگرد من نمی آیم...

برادر حمید [ شهیـد مهـدی باکـرى ]، از تبریز زنگ زد و پرسید:«...

برادر حمید [ شهیـد مهـدی باکـرى ]، از تبریز زنگ زد و پرسید:«...

بفرمایید شیرینی#میلاد_امام_علی#روز_پدر#خاکیان_خدایی

بفرمایید شیرینی#میلاد_امام_علی#روز_پدر#خاکیان_خدایی

چه پدرها،که گذشتند از طعم پدری...چه بچه‌ها،در حسرت تبریک یک ...

چه پدرها،که گذشتند از طعم پدری...چه بچه‌ها،در حسرت تبریک یک ...

شما را بایددر دل‌هـازیاد نشر داد؛تا فراموش نشوید ... #خاکیان...

شما را بایددر دل‌هـازیاد نشر داد؛تا فراموش نشوید ... #خاکیان...

عکس تاریخی از آخرین عکس های شهیـد هـمت قبل از شهـادت در عملی...

عکس تاریخی از آخرین عکس های شهیـد هـمت قبل از شهـادت در عملی...

♥️مهندس باشی و شهید شویمعلوم است،راهی به آسمان هم خواهی ساخت...

♥️مهندس باشی و شهید شویمعلوم است،راهی به آسمان هم خواهی ساخت...

#نیازمندی_هاازلحاظ روحی نیاز دارمبرگردم به دهه شصتلحظه‌ی ورو...

#نیازمندی_هاازلحاظ روحی نیاز دارمبرگردم به دهه شصتلحظه‌ی ورو...

قرار شد از خلبانان یاد کنم، بگذارید این یکی را هم بنویسم؛ خل...

قرار شد از خلبانان یاد کنم، بگذارید این یکی را هم بنویسم؛ خل...